Címkefelhő
Feedek
Megosztás

Szétszort magvak...

péntek, február 9, 2018 Posztolta Korban 17:55

Ha valaki úgy szólja az Igét, mintha kivülállóknak tenné, a hallgatóinak ö lesz kivülálló. Mindez forditva is igaz, amikor a hallgatóság nem fogadja el a tanitót, önmagát zárja ki az üzenetböl, számára üres beszéd marad.

Mindkét esetben felesleges a találkozás. (Korban)

Már nem elég....

péntek, február 9, 2018 Posztolta Korban 17:38

A legszebb emlékeim maradtak...Amikor eljutottam odáig, amikor kimondtam : Nincs tovább..,elég volt.,.....Lehetetlen.... Akkor mást újat kezdhettem, akkor lettem az újra, jóra éhes,...és csak egy ideig mondtam a csodákra, áldásokra, melynek részese lettem,..hogy ez lehetetlen.....Mindez azért történhetett, mert nem én, hanem isten lett az Úr, én pedig..az Ö Kezében: önmagam. (Korban)

Ami erösebb a gyöztesnél...

szerda, február 7, 2018 Posztolta Korban 12:18

Harcok, küzdelmek, vesztesek, gyöztesek...

Mindig voltak lesznek gyözteaek...

De ki marad meg, kié a jövö?

A természet mindig tanit. Ott, benne láthatjuk rövid, és hosszú távon is, hogy bármennyire erös, bármennyire gyöztes valami, a megmaradás mégiscsak azé, amely képes alkalmazkodni. Nem behódolni, hanem a változó világ hatásaitól védetté lenni, vagy kedvezö hatásaival élni.

Lehet erüböl vezetést, hatalmat, uralmat kisajátitani. Mindez múló, goirsan hervadó.

Minden maradandó a múltjából fejlödik, a jelenben formálódik, és a jövöt tartja céljának Amely erös csak a gyözelemért, a pillanatért harcol, ereje fogytán, azt felélve elmúlásra itélt.

Aki a múlt nélkül akar jövöt épiteni, vagy nem képes a múltból tovább lépni és fejlödni, éppúgy eltünik, mint aki csak a mának él múlt tanulságai és cél nélkül.

Mindez érvényes a generációk váltására, miképpen ideologiák vallások életében is.

A legkisebbtöl a legnagyobb szervezet, egyház életiben is.

Egyfajta evolucios törvény, törvényszerüségek sokasága. Tudnunk kell tehát, hogy a megmaradás fejlódéssel hatalmasabb minden gyözedelmeskedö felett,...hiszen életképes minden helyzetben és idöben.  (Korban)


Új Idök- Új keresztény és zsidó felekezetek

kedd, február 6, 2018 Posztolta Korban 08:20

A múlt elvetése, tagadása?

Tanit a természet..

Sok évelö növény, gyúmölcstermö bokor szaporitásának egyik módja  bujtatással történik. Az egyok szárát, ágát befedik földdel, majd egy idö multán elvágják a gyökértöl.

Az igy létrehozott, új egyedek önálló életet élnek. Azonban a gyömölcsük egyre silányabbm iztelenebbek. A növények fejlödése egyre inkább az elvadulás jeleit mutatják. A sikadik, bujtatott szaporitás eredménye az, hogy az eredeti, nemes növény minden értékes, hasznos tulajdonsága elveszett. Az új egyed csak külsejében hasinlit az eredetihez...

Ugyanakkor a növény elvesziti ellenálló képességét a fertözések, betegségek ellen.

E folyamatot láthatjuk a zsidó vallás történelmében,jelenében de a szakadással létrejövö felekezetek sokadik megújulásában is. Azokban, melyek a többszörös szakadások miatt értéktelen, satnya gyümölcsöket hoznak, és minden szellemi áramlát fertözésének ellenállni sem tudnak.

Nem marad más, mint a disznövény állapot, vagy a visszavadulás szekularizációja. A végzetes betegségeik pedig odáig visznek, hogy emlékük egyre homályosabban eltünik. Elfelejtettek lesznek...

Ma pedig egyre hangosabb, egyre gyakorlatibb a múlt, a gyökér szükségtelen elvetendö,meg kell tagadni.

Ez esetben törvényszerü a fent leirt természeti törvények müködése...

Ugyanúgy várható az eredeti gyökér és törzs helyett egy új törzsbem ágba való visszaoltás, mely ugyan idegen, de egy ideig éltet, amig az ki nem veti magából.

(Korban)


Isten Szeretete

csütörtök, február 1, 2018 Posztolta Korban 18:13

Isten téged jobban szeret, mint te önmagadat.

Ö mindig szeret.Még akkor is, amikor te elégedetlen vagy helyzeteddel, önmagaddal,..e világgal (Korban)

A krisztusi/messiási ember helye

kedd, január 16, 2018 Posztolta Korban 16:23

Akeresztény kultúrák sokszereplös m egymás elleni harcában,a kisebb csoportok rivalizálásában hol a helye a krisztusi/messiási embernek?

A világban, ahol a hitetlenek nem támadják öket, nem számolnak velük, mint világi, hatalmi érdekek eléréséhez hasznos, leendö stövetségessel. Legfeljebb veszélytelen rétegnek, sajnálatosan bolondnak tart, akik ráasásul nem megvásárolhatók....

Hiszen a krisztusi/messiási ember megelégedett, és nem akar másokon uralkidni, más emberét eltulajdonitani.

Márpedig a keresztény kultúrák belharcaiban a mindenkori gyöztea pozicióját csak világi, öncélú, hatalmát gyakorló erők segitslgével tudja elérni, megtartani.

Ehez pedig a " világ bolondjainak" köze nem lehet.

A messiási ember igy mindig a keresztény kultúrák, és a világ kivetettjei. De mégsem egyedül, mert vele és másokkal épül és épit.  (Korban)Hol ne menj templomba?

csütörtök, december 28, 2017 Posztolta Korban 16:24

Hol ne menj be a templomba?

Ha idegenben jérsz, átutazó vagy, elsőként kérdezd meg, hogy müködik-e valami szekta, nem bevett, vagy történelmi felekezet?

Aztán menj be a kocsmába, igyál egy kávét, vagy üditőt...

Mit tudtál meg?

Azt, hogy ahol nincs valanilyen szekta, ott kihalt, hideg, élettelen a hitélet. Még a változást, újdonságot, megújulást sem keresik

Ha pedig a kicsmában nem köszönnek egy fejbiccentéssel legalább

, abban a faluban  közönyös emberek laknak.

Még az is mgeshet, hogy a pap is öreg vagy kövér.... (Korban)

Az önimádat magánya

szerda, december 27, 2017 Posztolta Korban 18:11

Vannak, akik önmagukat szeretik másokban.Egészeb az önimádatig.Amikor az imádott lerázza magáról a fojtóan ölelő karokat, a ragacsos ragaszkodáat, a hő imádat megváltozik, és elvakult gyülöletté lesz.Elsőként bünbakot keres, akit minden okának kikiálthat, majd minden erejét beveti imádottja ellen, hogy ellehetetlenitse, szétzuzza, hogy ezek után újra felsegitse, újra bálványa lehessen.

A maga alkotta, aki neki szolgál, akiben önmaga akar megvalósulni.

Ha mindez nem sikerül, mert az útak mások, önállóan, vagy mással, másokkal, de nélküle folytatódnak, a gyülölet tartós, akár a halálig tartó és folyamatos kártevése, átkozása a hazugság minden eszközével müködik.

Igy lesznek szülök gyermekeik , házaspárok egymás ellenségei. Ezért  érhet közösséget, vagy annak vezetőjét a leghüségesebbnek látszó majd eltávozott hive által folyamatosan besározva. A hamis vádaktól, rágalmaktól a karaktergyilkosság legaljasabb fegyvertára minden, sebeket ejtö estközével találkozhatunk

Ha találkozol egyedülálló, magányos, és magát mártirnak ábrázoló emberrel, óvakodj.Kezdetben érzelmi manipulációt alkalmaz, majd kellő pillanatban zsarolva kényszerit,hogy sajnáld, segitsd. Bizonyára benned látja a segitségét abban, amit mások ellen tervezett. Ha túl közel mész, megeshet, hogy te leszel az, akiben önmagát akarja megvalósitani, aki arra törekszik majd, hogy imádott eszköze légy, hogy önszeretete benned  önimádatává válhasson , mások felett pedig uralommá tornyosuljon... (Korban)

A Sátán, mint búvár

szerda, december 27, 2017 Posztolta Korban 00:26

Nem kétséges, hogy Isten Népének mindig volt, van és lesz szellemi ellensége.Mi sem természetesebb, hogy álcázza is magát, hogy Isten Népébe beosonva. magát igaznak, igazság hirdetőjének mutassa. DE hogyan ismerhető fel? Igen egyszerü, ha tudjuk, miszerint a Sátán pontosan förditottan, ellentétesen ténykedik, mint Isten. Amikor Isten a büneinket a 'temger mélyére" veti, a Sátán azonnal, a számára kedvező pillanatban mélységi buvár lesz.Képes sok évtizede rendezett, megbocsátott büneinket újra a felszinre hozni. Azt , mint élő, általunk ezidáig elrejtegetettként másoknak mutogatni.

Ha pedig megbotlottál, vétkeztél, nem ismertél fel magadban valamit, ami bünös és szabaditásra vár? Ő lesz, aki eltakarja, aki nem engedi, hogy bárki jó szándékkal figyelmeztessen, azt Isten Törvénye szerint nevén nevezze. Nem érdeke ez, és a testvéri, megbocsátó, elnéző szeretetet, a humanizmust, és a toleranciát alkalmazza, akár a közönnyel párositva.

Minderre pedig megtalálja a munkatársait. Az irigyeket, kevélyeket, a rossz hir terjesztőit, a rossz nyelv hazug, rágalmazó szolgáit.

Vigyázz tehát, hogy minden alap, bizonyság,bizonyiték n, és megvizsgálás nélkül, akár tudatlanságodban is ebben részes légy. A Sátán eszköze, maqjd szolgája.. Tartsd távol magadtól őket.  (Korban)
Épitkezéshez tanácsolom..

kedd, november 14, 2017 Posztolta Korban 18:02

Sok felekezet, gyülekezet a kezdeteinél lázas épitkezésbe fog. Ahoz azonban szükséges a kő, vagyis a tégla. Igy nagy sebbel-lobbal , amint meglátnak egy új embert, követ, máris beépitik. Egy magasság után mindez összeomlik. Aztán jön más, és teszi ugyanezt.

Mi lehet a baj titka? Megmondom..Egykor én is kapkodtam. Bontott téglából épitkeztem. Több esetben vissza kellett bontanom, mert repedezni kezdett a fal.  Elöször csak eltért a függőlegestől, és dölni készült.

Két oka volt. Egyik, ami gyorsan megszüntethető lett volna, amennyiben a habarcsban lévő, oda bekerült idegen és kemény dolgot frissiben eltávolitom.

A másik több időt igényelt. Bizony az épités elött minden egyes tégláról alaposan le kellett verni a régi habatcsot, mely egykor egy másik falban kötötte össze más téglákkal.Ha nem tettem, akkor teljesen úgy hatott, mint az eőbb emlitett idegen anyag, kavics, vagy más...

A kapkodás újra ferde, majd dölésre kész falat épitett.

A gyülekezeteket, közösségeket ugyanez a törvényszerüség dönti rommá.

Valahol, valaki nem tisztult meg attól, ahonnan kivették, ahonnan kiesett. A régi, kiszáradt, rászáradt összekötő habarcs, összekötő erő alkalmatlanná teszi a máshoz való ragaszkodást, miközben egyetlen ilyen ember képes eltériten a függölegestől, a felfelé egyenesen haladó épitkezést...Egy apró maradvány mminél többen épülnek rá, annál nagyobb eltérést, elhajlást produkál. Csak egy ki tolerancia, csak egy kis elnézés, türelmetlenség és minden romjába döl...

Épüljön tehát minden tiszta kövekből, tisztitott téglákból. A régi, holt dolgoktól, egykor másokkal összekötő dolog legyen teljesen letakaritva,....ha újat akarsz. Ha akrod, hogy az új megálljon. Egyenesen, repedés, összeomlás veszélye nélkül.

(Korban)