Címkefelhő
Feedek
Megosztás

Elfáradunk-Megújulunk

szerda, december 12, 2018 Posztolta Korban 11:27

ELFÁRADUNK...MEGÚJULUNK

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.  Mt.11:28


Sokszor galljuk e szót, és látjuk a panaszos megviselt, a tehetetlenségét sugártó arcát tekintetét.Ilyenkor és legtöbbször, empatikusan jön egy ölelés, együttérzö semmitmondás: "látom rajtad, az arcodon"

A lehetö legrosszabb válasz a panaszos felé, mely semmiben nem segit, csupán arra ad lehetöséget, hogy mások sahnálkozva ugyan, de önmagukat bizonygassák, miszerint "bezzeg én nem".

A fáradtság és annak az oka mindig egyéni . Miképpen a család, környezet és egy közösség felelössége is megnevesithetö. Azért, mert a bajok és igy a fáradtság elsö jelei kezdetben az arcokon jelentkeznek, a szemek, tekintetek beszélnek, melyeket követnek elejtett szavak, mondatok, melyek keserüséget árasztanak.

Igy , amikor elhangzik egy , az elfáradást közlö sóhaj, az jelzi a kétoldalú felelötlenséget. Az a hiányt, mely a kommunikáció hiánya. A terhei alatt szenvedöt senki sem kérdezte segitö szándékkal, miképpen a már-már roskadozó bünös módon nem jelezte azt, ami erején felüli súly az életében. Melyet hordozni, vagy elhordozni már képtelen.

Mégis, örülnönk kell, ha valahol elhangzik a szó, hogy 'elfáradtam'. Tudván, hogy ez még nem a fekadás, a teljes összeomlás. Mögötte még van egy vágy a rendezésre, a továbbra, a változtatásraBizonyos tekintetben jó ez az állapot, mert megállitó. Egy lejtö elején , vagy szakasék szélén.

Megállitó és szembesitö mindazoknak, akik bármiféle kapcsolatban, közösségben vannak az elfáradttal. Ekkor derülhet ki, hogy a bármiféle kapcsolatban, akát családi kötelékben ki az, aki szereti a gyengébbet, vagy önmagát szeretve átlép rajta, felette.

Ugyanakkor az is leleplezödik, hogy milyen külsö ráhatás, uralom, vagy mulasztás terheli mindazokat, akik nagyrészt felelösek  mindezekért.

Ezáltal szembesülni lehet és kell az elfáradt enbernek azzal is, hogy szakitani kell mindazon uralmakkal, tanácsadókkal, közösségekkel, melyek öt végveszélybe vitték, amikor azoknak engedelmeskedve, vagy azok akaratával, szándékaival azonosultak tudatlanságuk,gyengeségük miatt.

Elfáradtam..

E szó hallatán a legkárosabb a vigasztalás, az együttérzés és simogatás.A talpraállás kezdete a felesleges terhek lerakása, az elöttünk álló út és feladat, kötelesség felmérése, újra meghatározása. Mindez nem más, mint önmagunk elfogadása, megismerése a fáradtság által is.Elkerülhetelen valós keretei közt, és rendjében elfogadni mindazt, amit Isten adott emberi használatra, amihez adott testi és leki lehetöségeket, miáltal földi örömökben sem szükölködhetünk.

Szükség és kényszerüség megértenünk, hogy a magunk által elképzelt erö, hatalom és dicsöség sohasem elérhetö, a csalódások, bukások eredete.

Saját érdekünk, hogy kilépjünk abból a helyzetböl, amikor valaki, bárki általunk, vagy rajtunk akarja bemutatni az erejét, hatalmát, dicsóségét.Mindezeket azért, mert e helyzetek, szándékok, akaratok azok, amelyek erönket elveszik a mindennapokban . Ök, akik  nem adják át, ellehetetlenitik azt, hogy megismerjük, megéljük, használjuk mindazt, ami az élet nehézségeiben szükségesek minden egyénnek. Aki, és ami a valóságban vagyunk.

'Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.'  (Mt.11:28)

Ezen irás kezdetén is ez az Ige olvasható, miképpen a végén is. Azonban ez nem lezárás, hanem kezdet.Az Ige üzenete valóság és igaz.

Tudjuk, hogy aki fáradtan a Világ Ura elé megy , zaklatottságában, fáradt állapotára megnyugtató választ kap.

Egyértelmü szavak ezek, és nem pihenésröl, és az ismétlésröl, folytatásról szól. Az igéret az, hogy az oda érkezö élete nyugvópontjához ér. Választ kap mindarra, ami miatt elfáradt, és életének további része rendezett, fejlödö, megelégedett és boldog folyamatának mi a feltétele.

Miben kell változni és változtatni, mit kell letenni, és mit kell felvenni.

Ebben Isten használhat bárkit, és bármi eszközt, ami az Ö Igazságát, Akaratát, akár a Tervét az Ö Igéje megerösitésével láthatóvá, lrtehetövé tehet.

Mindez akkor lesz valóság, vagy lehetöség, ha az Ö Szellemében egységes kapcsolatokban, családokban egymást látva, érezve folyik a kommunikáció. Az, amely nem egyoldalú. Mindennek müködnie kell a családok közösségében,- másnéven gyülekezet-, mely a kommunikáció nélkül élettelen, fáradt,...elhaló , általában kulturálissá vált társaság. (Korban)


( Sotaim irása elött elhangzott felénk egy kérdés:

Miért van, hogy kiüresedtem, hitemben , életemben elfáradtam?

Elkezdödött egy kommunikáció. Hiszem, hogy lesz elég szavam, ismeretem és bizonyságom legjobb tudásom, Isten elötti felelösségem szerint válaszolni. Bárkinek , aki kérdezni akar)

A báránybörbe bújt farkasok

hétfő, december 10, 2018 Posztolta Korban 07:09

Báránybörbe bújt farkasok...

Ismert hasonlat a Bibliából, melet a köznyelv is használ.

Számomra mégsem olyan egyszerü, hogy belebújtak. Ismerve a farkas jellemét, az bizony széttép mindent, nem valószinü, hogy a vadász, vagy mészáros helyébe lép, megnyúzza a bárányt. Majd timárként, szücsként feldolgozza és majd azután felölti magára....

A hadonlatban ráadásul a farkosok, vagyis a többesszám olvasható, miszerint ez egy folyamat, mintegy iparág is. Ezért talán helyesebb a bárányok börébe bújt farkasok....

Kutakodásom innen kell tehát kezdeni.

Kérdésem tehát, hogy milyen gyilkolási módszerek müködnek a bárányok megölésére?

Kiéheztetés? Mérgezés? Karaktergyilkosság? Anyagi ellehetetlenités, éhség?

Miért mutat egy ember mást, mint anivé lett?

Ki és hogyan bújt a kereszténység, vagy a zsidóság "börébe", és ki mutatja magát annak?

Mindez részleteiben is kérdés. A keresztény felekezetek hangja, tevékenysége már az eredetihez nem hasonlit. De zsidó ágazatok "börében" is más hangokat hallani, más mentalitást tapasztalunk.

De akár népek, nemzetek esetében is elöfordul e változás....

Marad tehát a kérdés, hogy ki ölte meg a bárányokat, és milyen eszközzel müködik a bárányok kiirtása?

Kell ezt megvizsgálni a bárányok védelmében, önmagunkért.

Ajánlatos igy, elsöként megtanulni, vagysis felismerni a farkas hangját. Ez vezet el a mészárosokhoz, a gyilkos módszerel megismeréséhez, leleplezéséhez. (Korban)


 
Gyülekezet épités akadálya

vasárnap, december 9, 2018 Posztolta Korban 16:03

Amikor látunk próbálkozásokat, újra, meg újra arra, hogy gyülekezet létesüljön, látható az a hozzá nem értés, ami mindig a csödhöz vezet.

A kezdeti lelkesedés után mindenki keresi a legjobb módszert a növekedéshez. Ezek általában az üzlettel, a pénzzel kapcsolatosak.

Márpedig tudni kellene, hogy bármi üzletböl, kereskedelmi jellegü vállalkozásból sosem születik gyülekezet, valamint az a gyülekezet, amely abba kezd hamarosan elvesziti mindazt, ami egy gyülekezet feladata, szolgálata.

Lehet egy gyülekezetet támogatni bármi, tisztán szerzett sikeres vállalkozásból, jövedelemböl. Minden öncél nélkül, kizáeólag anonim , de a gyülekezetnek tilos bárki üzleti érdekeit támogatni.

Ellenkezö esetekben a kezdeti szándék, cél, közösség létrehozása sosem jön létre, csak kulturális, üzleti munkaközösség. Az alapitó és némely egyéni érdek megvalósitására. (Korban)
Tanitás tévtanitással

vasárnap, december 9, 2018 Posztolta Korban 13:29

Gondolkodom...

Mi a teendö, ha a világon legjobb, legtisztább, legtáplálóbb, és mindenben 'leg' ételére méreggel, vegyszerrel, romlott dologgal leöntik,...és elém feltálalják?

Vajon nekiállok lemosogatni, kiválogatni?

Nem valószinü. Még akkor sem, ha nagyon éhes lennék. Inkább nem.

De mi van akkor, ha Isten Igéjét valaki tévtanitásokkal összekeverve szólja?

Kell-e azt hallgatnom, bevennem? Avagy válogassam ki abból, hogy mi a jó, hasznos, életet adó, és épitö?

Nem gondolom...

Igy nem marad más lehetöség, még a keverés , kavarás elött szétválasztani a tisztát a tisztátalantól, mielött keveredne. Moslékká válna..

A munka nem könnyü feladat. Hiszen ami keserü , azt még a gyógyszerészek is cukorral, csokoládémázzal vonják be, A reklámok is mind csillogóak és elvakitanak.

A keresztény mázzal bevont tanitásoknál még veszélyesebbek a mindenkinek oly vonzó , karizmatikusnak, de inkább misztikusnak nevezhetö mázak használata, melyek közül legvágyodtabb, legédesebb a SIKER, az ERÖ, a DICSÖSÉG, a HATALOM igérete. Mindaz, ami Istené, és mindaz, amelyet Ö nem oszt meg másokkal, emberrel. Ebben eszközzé teheti az alázatost, rajta megmutathatja mindezt. Saját akarata szerint, minden emberi akarat nélkül és ellenére is.(Korban)


A rendkivüli

vasárnap, december 9, 2018 Posztolta Korban 11:31

Rendkivüli.. ? Sok-sok különleges dolgot élhettem meg. Aztán rá kellett jönnöm, hogy mind az ami jó volt nem rendkivüli volt, hanem a rend megtalálása, ,megélése.

Isten Rendjében élni igy nem a rendkivüliség, hanem a világ legtermészetesebb dolga.

Az emberi hajlam és természet az, amely rendkivüli.

(Korban)

Itélet és idegen

vasárnap, december 9, 2018 Posztolta Korban 09:38

Tudod, hogy aki számodra idegen e Földön, az a halálod után is idegen marad? Akár Te, akár Ö tett idegenné...

Úgy kell élned, hogy amig élsz, senki sem idegen. Azzal, ha idegenné nyilvánitod kárhoztatod, és halottá teszed.

Lehet bárki hitetlen, hitében más kötelességed csak az, hogy tudd, kivel élsz együtt, közösségben, vagy sem.  Ezért kell megismerned az általad nem ismertet, hogy ne tedd idegenné,...ne legyen bünöd az itélkezésed.Miképpen kötelességed hitedröl bizonyságot tenni és Uradról is, hogy más téged ne itéljen meg saját kárára.

Idgenné azért se tégy senkit, mert valamennyien, teljes földi életünkben változunk. (Korban)

Átkozott földön fáradtsággal

csütörtök, december 6, 2018 Posztolta Korban 19:53

'legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben ' 1 Mózes 3:17

Átkozott földön élünk. Az engedetlenség következménye lett az ember maga választotta sorsa és jövöje.Azonban az emberiség ezt az átkot még jobban növelte. Mások fölé kerekedve az önmaga fáradtságos munkáját ráterhelte mindazokra, akiket uralma alá hajtott. Egykor erövel, fegyverrel, megépitve a hübéresi rendszerét. Annak többféle változatát.

Egykor vasszigorral, ma a csábitás trükkjével, mint az elsö emberpár esetében tette a Kigyó. Ma a nagyra és sokravágyás vágyának felgerjesztésével, csábitó kinálataival.

Egykor a kizsákmányolás volt a cél.

Ma a teljes kifosztás, amely már embergyilkos következménnyel jár.

Ma, a belöled hasznot húzó hatalmaskodó csupán eszköznek , hatalmát, gazdagságát növelö robotnak tart mindaddig, amig birod a fáradtságos, valójában kimeritö rabszolgamunkát.

Talán meg is fizeti, de a te fizettséged: család, gyerek, házasság....

Hiszen a munkád fáradtságát megtetözi az önként vállalt, vagy rád akasztott plusz-munka.

Egykor, fél évszázada, az igények és lehetöségek növekedése által csak egy férfi, az apa, a férj volt alig látható, aki egyre távolodott gyermekeitöl, családjától. Ma már mindenki...

 

Lényegét tekintve mindegy, hogy önként és dalolva, avagy sitva és rabigába hajtott fejjel robotolsz. Az eredmény ugyanaz: vagy nem lesz gyermeked, ha pedig lesz, ugyan ki fogja tanitani, nevelniM Ki és mi lesz a példaképe? Hogyan fogja megélni a "tiszteld apásat, anyádat" törvényét akkor, ha azokat nem is ismeri, csak együtt tölt néhány órát napobta valakivel, akinek "szülü" a neve..?

Isten kijelentette a z engedetlenség következményét, miszerint az elátkozott Föld törvénytelensége ellen kell dolgoznia minden embernek, újra felfedezve a jót és azzal egyensúlyban tartani a törvénytelent, rosszat.

De amikor már valaki az emberek ellen tesz emberként, szülöként gyermeke ellen, és igy önmaga ellen is..., már nemcsak a Föld átkozott. Az ember lett átok embertársára, önmagának, utódainak lélek-gyilkosa.... . (Korban)
Az elsö áldás és parancs: a jövö

szerda, december 5, 2018 Posztolta Korban 10:35

"Aztán megáldotta öket Isten. szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet."

Az elsö áldás és parancs a Teremtés után hangzott el. Amikor a világunk romlását, bajokat, katasztrófákat látjuk, sokszor felmerül a kérdés, hogy mindezek miért következnek be?

A válasz pedig egyszerü: az elsö áldás gyakorlása helyett az ember önmaga ellensége lett.

Isten a Teremtés után határozott egyértelmüséggel kinyilvánitotta Akaratát az emberiség jövöjére, útjára, fejlödésére.

Ajarata a hzizontális, organikus fejlödés, növekedés, amely által minden ember egyenértékü, egymáshoz kapcsolódó , egymást segitö, épitö . Vagyis az emberiseég egyetlen és egységes közösség.

Ezzel szemben az Éden kert után az emberoség az áldás helyett az átok útjára lépett. Az elsö parancs ellenében megjelent az ellentétes , emberi akarat és szándék,.. a vertikális épités. A felfelétörekvö, Istennel eggyé válni szándékozó ember felemelkedése.

A történelem számtalan bizonysága által is látható, hogy egy olyan folyamat, mely a szaporodás, sokasodás elleni , harcokkal teljes. A fektörekvö egyén a felette álló ledöntésére, visszahúzására forditja erejét, amelyet az alatta lévökre alapoz, tölük rabolja el. Igy a csúcsot senki sem foglalhatja el, azon sokáig nem tartozkodhat.

A legmagasabb szint határait, az istenné válás tiltott szakaszában pedig maga Isten keze, aki megállit.

Miképpen a fizikai törvfények is érvényesülnek, és az épitményeknek is vannak magassági korlátai. Annak túllépése eredményezi a teljes összeomlást.

A hatalmasok összeomlását valójában nem Isten itélete hozza létre, hanem Isten Törvényeiben, minden akaratunk és tettünk esetében már beépitettek a határaink is.

Azok, amelyek hatalmi, társadalmi, politikai képzödmények épitését, összeomlását elöre meghatározzák.

Az ember istenné akar válni, a másik ember fölött is uralkodva, annak kihasználásával, kifosztásával. Talán nem is tudatosul sokszor, hogy ez mennyire gyilkos, és önpusztitó. Még hatalmi eszközök nélkül is. A hedonista társadalom erre látható példa. A mindent tulajdonló, birtokló , feltörekvö emberek miatt a népesség, az "alattvalók" száma egyre fogy.Miközben az alsö osztályok rétegei, és a kizsákmányolt, más népek elégedetlensége növekszik. Ök is szeretnének magasabbra jutni, majd uralkodni a jövöben,- ugyancsak mások felett.

A magánéletek is mutatják, hogy az önzés, az istenné válás egyéni kisérlete miatt a kapcsolatok, családok, és a gyermekek száma egyre fogy, a reprodukció, az utódok által már nem valósulhat meg.

Mindeddig az emberiség történelméröl, társadalmi változásairól tettünk emlitést. Lényegébe nem másról, mint az elsö áldás és parancsolat megtagadásáról és annak következményeiröl, a ma egyre jobban kiszélésedö, terjedö átokról, melyet az ember magára vett.

DE mi van az istenhivö emberekkel, és azok közösségeivel?

Leegyszerüsitve a választ: ugyanez...

Azonban mégsem!

A hitetlen világban senki se magyarázza magasabbra, uralomra jutásának jogszerüségét. A nyers hatalom és annak ereje, a pénz nem magyarázkodik.

A vallások, egyházak, felekezetek, gyülekezetek viszont jogokat formálnak maguknak arra, hogy egyéneken, kisebbeken és földi értelemben gyengébbeken felügyeletet, uralmat gyakoroljanak.A világ erejével, és illegitimitással. Általános jelenség ez, és mint bármely hatalmi versengésben jelen van a piramis, a jierarchia épitése.

Mindaz, ami Istem elsö, embernek adott elrendelésével ellentétes. A horizontális helyett a vertikális épitése,.. a Biblia és Isten Nevében.

Igy volt és lesz látható feltörekvö, majd összeomló, a romokból újra tornyot épitö vallások, egyházak és akár gyülekezetek látványa.

A kérdés csupán az, hogy a hivö ember ezekben részt vehet-e? Beállhat a feltörekvök segitöjeként, önmaga megvalósitásán, felemelkedésén dolgozhat, harcolhat-e?

Semmiképpen!

Ebben, a ma már sokpolusú világi, és vallási harcban ,a globalizáció hatalmi, vagy vallási törekvéseiben egyáltalán nem. Teheti ugyan, de az összeomlás és az azt követö káosz az alant levöket maga alá temeti.

Az egyetlen lehetöségünk, kötelességünk hivö emberként,...Isten Áldást elfogadni, és megélni.

A jövö áldott közössége pedig nem más, mint annak a közösségnerk épitése, mely horizontálisan növekedik. Egy sikon, hatalmi különbségek nélkül, de ki-ki saját lehetösége, hozzáadott értékének megfelelö , teljes odaadása által.

Ez a közösség épitésének olyan alapja, melyet Isten a Teremtéskor a teljes emberiségre, minden emberre egyformán, egységesen elrendelt. (Korban)


ADVENT

kedd, december 4, 2018 Posztolta Korban 07:25

A hamis remény megöli a tetteket. Az általa táplált várakozás pedig a lassú halál kezdete.

Évente , négy héten át várakozást játszunk, majd a többi hónapban minden megy tovább.Változás és az életminöség átalakulása nélkül. Adventi koreográfia, gyertyák...

Egykor, immáron évszázadokkal ezelött árvaházi gyermekek reménykedtek valami földi jóban, és várták ezért a Karácsonyt. Talán...

Az advrnti gyertyák ma is felgyulladnak. Egyénenként változó, személyes reményekkel. A vágyak tehetelensége közepette.

Olykor elhangzik, hogy a kereszténységnek mit jelent az Advent. Aztán egy év múlva újabb Advent,..adventek, amig élünk, meg azok sorozat tovább, ha már mi nem leszünk.

Történjen már valami!

Nem gondolom, hogy természetes dolog, ha egy házasságot elhatározott jegyespár évtizedeken át képes egymásra várva, vágyakozva külön élni.

Azt viszont tudom, tapasztalom, söt megélem, hogy a t távollét sem akadály abban, hogy akik egyek, ne legyenek mindig együtt érzésben, gondolatban,- szellemben és lélekben.

Ahol ez nincs, nem müködik, ott az egyéni vágyak, hiú remények müködnek, nincs Élet azokban.

Legyen és müködjön még fokozatosabb erövel és örömmel mindez, és a mindennapi találkozás Advent idején. Nem vagy árvaházi gyerek. (Korban)
Bün és bünhödés

hétfő, december 3, 2018 Posztolta Korban 11:06

Az istenhivö ember egyik,és alapvetö vágya mentesülni büneinek következményeitöl. E félelme és egyben vágyakozása arra, hogy Isten Rendjéböl kilépve, határait önmaga szabja meg, kénytelen és képes arra, hogy megalkossa saját, liberális teologiáját, krisztologiáját.

Ennek útja és fejlödése kezdetben Istenröl alkotott kép elferditésével, majd a Messiás/ Krisztus mai, földi uralmának, hatalmának megvallása, hirdetése és megélése helyett annakgyengitésével, elhallgatásával, háttérbe szoritásával folytatódik ,- az új teologiák, tanitások és mozgalmak  által..

Ennek végpontja, amikor a Szent Szellem válik önálló hatalommá, istenné, és a Szent Szellemmel "betöltekezettek" mintegy társuralkodóknak hatalmazzák fel önmagukat. Talán fel sem tünik sokakanak, hogy az "Ószövetség" kegyetlen istenkép mellett, Jézus Krisztus is a háttérbe szoritva, mintegy , kegyelmet kapott áldozattá válik. Olyanná, Aki önmaga helyett, és Neki a  hatalmát, erejét átadva a Szent Szellemet hatalmazta fel.

E folyamat nem más, mint a messiási uralom tagadása, és olyan teologia és elmélet, amely Isten Törvényét teszi idehét múlttá, feleslgesség. Ugyanakkor a hamis kegyelem és autoritás hangoztatója.

Mi lesz a folytatás?

Az ösztön-kereszténység megerösödése. Az "érezd jól magad" tudattalan és felelötlen állapota, mely már a karizmatikusságtól is távol esö miszticizmus. Miképpen a törvénytelenségre, aképpen erre is nagy igény van.  A semmi a káosszal egyesül.(Korban)