Címkefelhő
Feedek
Megosztás

A félelem kultúrája

hétfő, október 16, 2017 Posztolta Korban 14:37

Mindennek van kultúrája. A félelemnek is. De tudnunk kell, hogy a félelem idején sosem születhetnek új, és nagy dolgok. A félelem korában csak egyetlen dolog születik, sokasodik: a félelem.

A félelem pedig falakat húz, ajtókat zár. Ember és ember közt a kommunikáció a legkisebb mértéküre csökken, beszükül.

A félelm kulturájában élünk. A félelem növekedésében várható, hogy annak következményeként a lefojtott érzés kitör, gyölöletté vált át, és káosszá terebélyesdik.

(Korban)

Plazázás idejét éljük

hétfő, október 16, 2017 Posztolta Korban 14:29

" Délután majd este. Egyre több ember érkezik. Programjuk a nézelődés, egymást, a kirakatokat bámulják. A kinálta bőséges, a tömeg pedig sietősen lézeng. Van itt minden, ami eladó, ami divatos és nem praktikus, divat és egyben felesleges. Folyik a soppingolás, a plazázás. Igazából alig van, aki azért érkezik, hogy a mindennapi szükségleteihez jusson hozzá. A tömeg pedig olyan magányos, hogy senki sem ismer senkit, de nem is kiváncsi a másikra. Kisebb haveri csapatocskák, párok mutatnak valami együvé tartozás jeleit.

De vannak más plazák is..
Ott mindenki lehet valaki és marad senki. Itt mindenki  vásárló, de sohasem fizet érte, mert legfeljebb gondolataiban, vágyaiban az.Az árúcikk pedig csak trendi lehet.


Miről is irtam most?

A gyülekezetről, a konferenciákról,fesztiválokról ... A "plaza-kereszténységről"

Arrol, ahol csak egy a lényeg: érezd jól magad. Egy közegben, térben, ahol nincs személyes felelősség, feladat, csak lenni kell. Tümegben és ott magányban, mert ha egyedül maradsz, még félő, hogy találkozol magaddal, és Valakivel, aki nem a semmibe teremtett, és beszélni is akar hozzád.

(Korban)

Sok az ismerősőd...

hétfő, október 16, 2017 Posztolta Korban 12:21

Ne legyen sok ismerősöd. Csak barátaid által légy ismert.

Ismerőseid véleményeket alkotnak, következtetnek, torz képet alkotnak rólad.Azért is, mert minden ismeretségben az ember a saját hasznát keresi, azzal célja van.Információ gyüjtés módszereivel igy más ismerősök véleményeivel, vélelmeivel alkotott torz képtől magad is elborzadsz . pedig az csak ismerőseid lelkét, szellemiségét tárja eléd. Benned sikolt fel a kérdés, "vajon mit gondolnak rólam?", "minek tartanak?"

Pedig nagyrészt magad szerezted magadnak a bajt...  Megmutattad , kitártad magad ott és abban ott és annak, akinek nem kellett volna. Megmutattál valamit, aminek csak egy részét láthatták,ismerhették meg mások, ésbármiben közösek, vesztesek, vagy inkánn nem nyertesek lettek ők kiegészitették, kitalálták a folytatást, regényt irtak belőled. Ebben természetes segitői lettek azok, akik a veled végbement konfliktusokban, epizodokban vesztesek lettek, vagy inkább nem nyertek, téged nem győztek le.

Könnyen megesik mindez, hiszen akárcsak a barátaid egymásnak is barátai lehetnek, miképpen az ismerősők könnyen ismerősok lesznek, majd közös nevezőre juthatnak amennyiben azonos szellemiség uralja őket...

Ne gondold, hogy mindez csak a hitetlenekközt,  és a hitetlenekkel közös kapcsolatainkban mindennapos. A laza, keresztény kapcsolatokban, ismerettségekben , ismerősök közt       a bajkeveréseinek, ellenségeskedéseinek, hamis vádlásainak, rágalmazásoknak kezdete ez.Egészen a kárhoztatásig. Ereeje pedig robbanásszer. Hiszen a téged ért bemocskolás miatt szolgálatod, utad nehezebb, elhagyhatnak barátok, és óvakodnak tőled, akiket Isten éppen társként, testvérként, barátként szánt egymásnak.

Ne legyen tehát sok ismerősöd.  Ha bármit szólsz, legyen teljes és bizonyság. Mindig a barátod által légy ismert, mert akkor csak annyit, és biztos tiszta, valódi képet adnak közre másoknak. Ha önmagadró részleteket adsz közre , sok ismerősőd lesz. Ha magadról rosszat, bajt tudadsz,- örülni fognak, "téma" leszel". Ha örömöd adod eléjük? Ők fognak hazugnak, nagyképünek tartani,- mert irigyek, mert önmagukat azonnal kivetitik rád...

Ha szolsz tehát, ha bemutakozol, ha beszélsz magadról, sohasem felejtsd el megemliteni Isten Nevét,..hogy Őtőle, Ő általa van minden. Ez ellen nem tehet senki.Aki pedig veled örül , bizonyára ismeri Őt, és Vele Őbenne testvéred lesz.Barátod...

(Korban)


 


A másság..

vasárnap, október 15, 2017 Posztolta Korban 19:47

A másság nem az, amikor valaki mindenbe belekap, mindenhol jelen van. A másság nem az, amikor valaki mindig követi, keresi az újat, a másság nem trendi.

A másság az, amikor valaki mindezek ellentéte. Tudja feladatát, küldetését, és attól sohasem tér el. Van identitása, melyet nem cserélget, és nem vegyit másikkal.

A más emberek vviszik előre a világot, emelnek zászlót, és ők, akik célba is érnek

Korunkban mindenki más,...mondják. A különbözőségek sokasága kizárja a másságot. Mert a sokidentitás, szocializálódás, kultúra egységes káoszt alkott. Szemben a másság rendjével

Más volt Nóé, Mózes a prőféták, és sokan mások, akik Isten embereként lettek és voltak mások....

Ma sincs ez másképpen. Akkor sem, amikor a fellángoló,önhitü, önjelölt küldetésű, vagy éppen társkapcsolatokra is képtelen , önző emberek a másságot hangoztatva hirdetik önmaguk igazát, akaratukat szeretnék eladni másoknak.

Nem mások a kóborló keresztények, a lelkeket toborzó egyének. Káoszt okozó, rövid életű mozgalmak, ébredések kezdeményezői, azok olykor rajongó követőikkel Egyformák és egységesek káros, az élettelenségbe másokat is eltéritő , gyorsan elhaló , szalmaláng hitükkel, egynyári virágaikkal.

A mások pedig mennek előre, általuk új jön létre, amelynek vannak gyökerei, létező jelenvalósága. A jövő, és Isten emberei ilyenek,..és mások. (Korban)

Rend és trend

csütörtök, október 12, 2017 Posztolta Korban 12:12

"Amikor a kereszténység nem vette át a Tórát,- a Kinyilatkoztatott Törvényt-, annak helyére a szeretetet emelte be. Amikor egyre kevesebb lett a szeretet, akkor farizeusi módon az igazságosságot hangsúlyozták. Amikor a farizeusság a közönybe süllyedt, helyette az erkölcsösség lett követendő. Mindezek elmúlása, és amióta az erkölcs szinte semmivé vált, akkor megsokasodott az okoskodás, és a hazug szerepjátszás mások előtt. igy születik meg az élettelen vallás, megannyi hamisságával,rendezetlenségével, bűneivel" (Korban)

Gyümölcsök nélküli fák...,kertek

szerda, október 11, 2017 Posztolta Korban 13:20

Viccesen, de komolyan:

Egyszer elmentem más kertjébe körülnézni. Láttam egy fát, gyümölcsfának véltem.Nem láttam rajta sehol gyümölcsöt, és mégis rázni kezdtem. Talán... Ráztam, ráztam, egyre erősebben. Aztán ,...potty. Nem gyümöpcs, de egy majom esett a fejemre...

Amikor ez több helyen megtörtént velem, döntöttem. Többet nem megyek másokhoz gyümölcsöt keresni. Máskor nem azt nézem, mit irnak ki a kapura, de alaposan körbenézek, ha már meghivtak. Előveszem minden ismeretem, mely megkülönbözteti a jó gyümülcsőt termőt a gyümölcsöt sohasem adótól.

A fákat sem rázom többé, de elfogadom a gyümölcsőt, kóstolót , ha elém hozzák, nekem kinálják.

Nem megyek mások kertjébe kutakodni,- hozzátok sem-, mert a gyümülcsük helyett nem akarom, hogy rám essen egy majom, vagy lajhár ...

Tényleg! Te ismered a majom tulajdonságait?

 

(Korban)

 

Ami épit és ami rombol...

kedd, október 10, 2017 Posztolta Korban 18:58

A kicsiny dolgok épitenek...

Amikor kezünkbe veszünk egy fa leveleit, annak erezetében láthatjuk a fát. Amikor látjuk a fa koronájának növekedésétha nem is láthatjuk, de tudjuk, hogy előszőr, a gyökérzet sűrűsődik,hogy a fa koronája terebélyesedjen. Mindezekhez hasonlit a folyamok vizgyűjtő rendszerei,az emberi test érrendszere. Mindezeket csodálattal nézzük, és talán nem vesszük észre, hogy mindez, az egész teremtett világ mozgásban van, és épitkezve fejlődik.

Minden új egy régebbi visszacsatolása. Miközben az új utáni sokadik új más alig hasonlit az eredeti, kicsiny kezdetekhez. Mégis az, mégsem más, mert a kicsiben ugyanaz a rendező Erő és Akarat van, amely tőlünk függetlenül élteti, müködteti mindazt, ami élet és erő. Az ember tudásával, ismeretével egy pontig megállapithat növekedési folyamatokat, de azokat csak megállitani, elinditani nem tudja. Az Élet Ura, és az életet adó mindig Isten marad.

A mi testi és lelki fejlődésünk is tőlünk független csoda. A múltba, tapasztalatainkba, új ismereteinkbe történő visszacsatolásunk ugyan változtató erejű, de önmagunk egy életfolyamatba csak beleavatkozni tudunk, a fejlődés minden döntésünk, visszacsatolásunk után újabb és újabb, általunk kiszámithatalan folyamat kezdete. Ezek által vagy épülünk, vagy leépülünk.

A visszacsatolás lényegében szelektálás. Megtartása a szükséges, beilleszthetőenk, és elvetése az oda nem illőnek, vagy elmúlt, halott dolgoknak.

Ezt tesszük minden esetben, amikor bármi dologgal , bárkivel találkozunk. Elfogadjuk, beillesztjük, vagy sem. Mégis minden pillanatunkban változnunk kell. Nem is tehetünk mást, ha élünk. Egy szó, egy szellő, egy szunyog megjelenése döntésre, változtatásra késztet. Önmagunk maradunk, de mindig változunk. Ismeretről ismeretre, tapasztalatról új lépésekre, Az ember sohasem ugyanaz, mint ami tegnap volt.

Isten tehát valamennyiünknek adott olyan rendet, amely lehet fejlődés, és lehet leépülés a halálig.

Nincs ez másképpen a hivő ember életében sem. A Messiás testében, hivő életünkben ugyanezen szabályok érvényesek. Visszacsatolások által növekedés, vagy elsorvadás. Nincs állóhelyzet sem, hiszen a környezetünk jó, vagy rossz visszacsatolás általi mozgásának érintettjei, sőt részesei vagyunk. Mások minden változása számunkra azonnali döntésekre kényszeritő.

Tudásunk tehát nem eredmény, hanem egy Rendben való előrelépő fejlődés. Amikor pedig a tudás már önmagát isteniti, és e Rendből kilép, akkor az élet leépülése kezdődik meg a pusztulásig. Pál apostol ennek veszélyére hivja fel figyelmünket:

"Minden szabad nékem, de nem minden használ.Minden szabad nékem, de nem minden épit (1Kor 10:23)

De akkor mit szabad?,..tehetjük fel a kérdést.

A válasz pedig egyszerű. Hiszen a világegyetem folyamatos, visszacsatolásos rendszerében épülő fejlődés és változása. a bonyolult és kiszámithatatlan egyetlen és nagyon egyszerű pontbóll tágul, terebélyesedik. Az Erő és az Élet, mindezek Teremtője, Mindenható irányitója önmaga Isten. Őhozzá kell visszatérni.

Ugyanakkor működik egy másik irány felé haladó erő és isten, amely a tudást épiti, szeretné a tudás által elnyerni a minden uralmára alkalmas erőt, és az élet feletti hatalmat. A Sátán ma már az alapokat támadja, és közelit a Teremtéshez, hogy istenné lehessen az emberiség felett.

Tudnunk kell, hogy a visszacsatolás, összekapcsolódások és azok által működő, a mesterséges inteligencia számitógéprendszerei önállósodtak, döntésre képesek, és a döntéseik által önmaguk épitik önmagukat, és a visszacsatolás általi fejlődéssel messze túlhaladták az ember képességeit. Mindez még tökéletesebb lesz, amennyiben valamennyi ember tevékenységét, és igy gondolatait, sajátosságait is fel tudják dolgozni, visszacsatolni. és felettük is irányitó döntéseket lesznek képesek hozni. Bizony nem távoli jövő, hanem korunk valósága mindez. (Korban)

 

 

 

 

 

A szellemi vezetőkről

kedd, október 10, 2017 Posztolta Korban 18:45

"Hasznosabb mindenki számára, ha valaki keveset tanit, de azt önmaga is, tanuként valódinak látott,tapasztalt, vagy saját bizonyságaként élte meg. Azoknál, az akik sohasem győződötek meg abban, amit mástól hallottak, olvasotak, majd megvizsgálás nélkül bőségesen osztogatnak tanitóként.


Ők, akik nem tanitók, nem pásztorok, és miattuk nem láthatóak, nem szolgálhatnak a helyükön és helyettük a kipróbált szellemi vezetők." (Korban)

Tükörbe nézni..

kedd, október 10, 2017 Posztolta Korban 18:26

" Ismert mondás, miszerint a " a szem a lélek tükre".Ha ezt összekapcsoljuk istenségekkel, természetfeletti dolgokkal, akkor helyesebb lenne a tükör helyett reflektort, vagy mindent látót használni . Pedig minden ember szeme, tekintete, nézése tükör. Amikor valaki szermébe nézel, önmagad láthatod. Tiszta szellemű ember nézése tükörként lehetőség önvizsgálatra,változásra. A rossz indulatú, feletted uralkodni vágyó ember szeme torz tükörként okozhat jellemünkben torzulást.
Nézz gyermeked, házastársad, szellemben veled azonos ember szemébe, önmagad láthatod meg.E látás mindig többre, több jóra és szépre,áldásra, másokért fog tovább inditani. (Korban)

Közösen, együtt érezve--- ?

kedd, október 10, 2017 Posztolta Korban 18:01

Egy bizalmi, harmonikus kapcsolatban a résztvevő egyének problémái egy idő után közösek lesznek. De vajon ezek ténylegesn átvállahatóak, kisajátithatóak. Egy idő múltán tudomásul kell venni, hogy a másik fél bajában, problémájában nem lehetünk segitők, miképpen az ő őrőme nem mindig a mi részünk is. El kell tehát fogadnunk azt, hogy mérlegelésünk által a velünk egy közösségbenlévő emberek, sőt családtagunk és társunk örömében, bajában, bánatában milyen és mennyi rész, ami valóban közös, és együtt élhető meg?

Ebben mindkét fél, a másik ember felismerésre, megértésre kell, hogy eljusson.Ellenkező esetbedn a kapcsolat megromlik.

Más esetben a képmutatás lesz urrá. Örömben, bánatban,...hálaadásban, könyörgésben, imádságban és dicsőitésben egyaránt....  (Korban)