Címkefelhő
Feedek
Megosztás

Elragadtatás-gógyulád-halál

hétfő, július 30, 2018 Posztolta Korban 12:59

...hogy senki meg ne tévedjen.

Több, mint fél évszázassal ezelött történt.

Egy világhitü, pümlösdi hittéritö, csodatevö ember kijelentette, hogy az Úr kijelentette neki, hogy sohasem hal meg. Elragadtatásban lesz része. Nem sokkal ezután, talán két hét múltán autójával karambolozott, és teste a felismerhetetlenségig összezúzódott.

(Sajnálatos, hogy ma is vannak követöi, pesig köztusottm hogy beszédének kenetét, a beszéde közben is bekapott konyaktól volt. Miképpen a csodálatos gyógyulások is dublörökkel eljátszott manipulálások..)

Másik példa hazai, abból az idökböl,

Volt egy prédikátor, akinek az imájára sok, látványos gyógyulás történt. Már kamaszodó gyerekként magam is láttam. ( Azok tisztaságáról, vagy pszichoszomatikus voltáról utólag nem tehetek emlizést).

Egy nap aztán kiderült, hogy a felesége rákos.

Mindenki várta, hogy most mi fog történni. Hiszen a  gyógyitás tény volt sok esetben.

Végül azt a döntést hozták, hogy majd az ima,- orvos nem kell.

Az asszony két hónapon belül meghalt.

A gyülekezet csalódott, nagy része elment, a prédikátor szava hiteltelenné vált.Isten Idljlt is alig fogadták töle.

Ma, újra hallom..Már a gyógyulás, áédások igérgwtése kevés. Legyözöd a Halált, elragatsz, nem lázsz Halált.

Aztán mégis...

Kwszm aki temetni fogja a számára oly kedves, oly fontos hozzátartozójátm vagy öt temetik.

Aki pedig marad az égre nézve sir becsapottként, csalódottként Igen, Istenben csalódva sit, lázad, akár átkozódik. Mert elhitte..., mert elhitették.

Nem kivánom a két példa módján senkire sem a szörnyü következményeket...De tudom, Isten mindig lép, és megállit. A hitetök miatt sem engedi, hogy az Ö Bevét bárki káromolja. Megtört hite, fájdalma miatt sem.

De azt sem, hogy az Ö Nevében bárki bálvány, csodatevö, magára kimondott szellemi hataéomra hivatkozva uralkodjon másokon ( Korban)

Démonok harca

hétfő, július 30, 2018 Posztolta Korban 11:31

Nem kis riadalommal vettem a hirt az (egyházi) médiából, hogy nagy baj van. Wgy föpap jelentette be, hogy az egyik, talán legismertebb zarándokhelyet elfoglalták a démonok.

Gondoltam, hogy ennek fele se tréfa, itt tenni kell valamit. Most mindegy, hogy milyen egyház és egyéb,--itt az ellenség krze betette a lábát.Itt bizony a szellemi harc ideje!

Lapám, gereblyém félredobva a szellemi aratáshoz elökészitett kaszámhoz nyultam, hogy iziben kiegyenesitsem szabadságharcos idök érkeztével.

Azonban szembesülnöm kellett azzal, hohy ez nekem nem való. Én csak szántani, vetni, aratni tudok, valamint fák, növények ápolását, gondozása lettt ezidáig rám bizva. Csak ehez értek valamicskét.Belegondoltam abba is, hogy mennyi gaboba, nag megy veszendöbe, ha helyette harcolni mennék. A néhány esztendös fácskáim is megsinylenék.

Aztán eszembe jutott, hogy egykor piaci, pénzpiaci munkákat is végeztem, vagyis a szó valódi és nemtelen értelmében.

Taláb ezek birtokában tudnék tanácsot adni.

Hát kezdjük. Ismereteim szerint a démonok a nevezett objektumban tartós lakozást vettek.A helyzet súlyossága miatt másodlagos kérdés, hogy ki engedte be öket. Ellenben a démonüzés jogszerüségét is szükséges megvizsgálni, mert ha eleve ott laktak, joguk van tulajdonukként üzemeltetni. Amig Isteb le nem rombolja...

Mi tehát a jó, békés megoldás?

A világ trendje szerint lehet sikereket elérni. Tárgyalni kell. Mivel a démook serege ott nem más, mint a maffia, egyezségre kell jutni. Ha ez nem történik meg, akkor egyikünk sem söpörhet be profitot. A zarándokhely, egyház, felekezet, gyülekezet összeomlik gazdaságilag.

Elsö lépés az egymás elismerése.Második a bünök, a korrupció legalizálása.

Harmadik pedig a közös munkaprogram elhatározása.

Mindezek koronája gazdasági számitások, elemzések és tervek készitése.

Mi  sem egyszerübb, mint kidzámitani, hogy mennyivel szükséges emelni a zarándokok, vagyis a hivök számát, hogy ezáltal egyik fél profitja sem csökkenjen, söt növekedjen.

A létszám növelésére is vannak bevált módszerek. A multik példája megvalósitható a kisebb felekezetek, közösségek beterelésére, de akár törvényes módon biztositható a bölcsödétöl felfelé...

Mint ismert, gyakorta látható müködés könnyen elsajátitható, egész nemzetközi viszonylatban is. Olyan régiósan, de akár kontinenseket áthidalva.

Mi sem természetesebb, hogy mindezek  lebonyolitáshoz szükségesek buszok, vonatok, charter járatok

Müködés közben, ha a zarándokok némelyike nem tér vissza, vagy önkéntesen csatlakozik a majd két tucat kft. valamelyikéhez, akkor kiadunk egy nyilatkozatot, miszereint az ür szolgálatát választotta. A pénz istenét.

A végeredmény? A z egyik fél adja az infrastukturát és a vallási ideologiát, legalizálást, a immáron nem maffia, profitorientált multiméretü pedig viszi a lelkeket cserében, tulajdonként.

A progresszivitás pedig losung, rhéma, és egyéb möven egyre növekedik.

Baj, van, harc van...A démonok már a spázban vannak.

Amikor egy nagy testület, egyház fontos lépésre készül, annak végrehajtása nehézkes és lassú.

Ajánlom  tehát az ifjomti, friss erök bevonását. Amikor egy apa látja fia sikereit, bizony büszke, és követni is próbálja.

Miért ne tehetné egy egyház, melynek gyermekei, akik az általam felvázolt lehetösége. Vannak gyermekei. Nem adhatom meg nevet, de csak körül kell nézni. Mert a fiak egyre  inkább hasonlitanak. Anyjukra vagy apjukra, de egymásra is.

Aztán majd lesz, amikor az igazgató tanácsban is együtt ülhetnek. Olyan családiasan.

Végszóként azért jelzem, rám senki ne számitson.

Bár ismerem a leirtak müködését, óvva intek mindenkit, hogy ne legyen zarándok. Az ilyen biek ne legyen sose része, méginkább, lelkétöl megfosztott áldozata. (Korban)
A Pokol helye- Geologusteologus

vasárnap, július 29, 2018 Posztolta Korban 22:11

Egykor, sorkatonap szolgálatom kezdetén magához rendelt a politikai tiszt. Megkérdezde, hogy bátyám mivel foglalkozik.Nemakartam, hogy azért, mert ö lelkész, a déli határhoz helyezzenek át. Hazudni nem akartam, igy azt válaszoltam, hogy teologus. Bölcs ábrázattal visszakérdezte, hogy ugye olyab, amikor valaki az ásványokkal, bányászattal foglalkozik. Látva öt, azt válaszoltam,..hogy hasonló. Igy lettem egy ideig megbizható, kóser.

Most negyvenöt év múltán ez jutott eszembe.Rá kellett döbbennem, hogy a geologos és teologus valahogy mégsem rokonszakma.

Történt pedig ma, immáron másodszor, hogy végre megtudtam, hol a Pokol.Igaz majd hét ivtizeden át nem nagyon érdekelt, és a jövöben sem kivánom meglátogatni.

Megtudtam, hogy a Föld középontjában van.

Hát, ha információ, azt fel kell dolgozmi, és ha kell, azonnal tenni valamit. A lábunk alatt, nem kis veszély.

Átgondoltam a dolgot. Eésöként értesitenem kell a mélyfúráson dolgozókat, hogy világsuerte azonnal hagyják abba. Aztán villámként jutott eszembe, hogy rengeteg kisebb - nagyobb tüzhányó van. Ráadásul a tengerek és óceánok mélyén is.

Vaéahogy tenni kellene, hogy a Pokolból ezeken keresztül egyetlen pokolravaló ki ne bújjon közénk.

Igy, felmérve a lehetöséget. nem maradt más, mint a már gyakorlott egyházat kiéprjük fel, erre a célra alkalma kommandók létrehozására. Szellemi kommandókat, immáron szellemi vagy milyen lények visszatoloncolására képesek. Ez esetben a kerités épités nem lenne hatékony.

További kérdéseimre is jó lenne választ kapnom...

Vajon milyen geologiai, vagy bármi alapján hangozhat el ilyen szellemi-tudomábyos állitás?

Az egyháznak nincs geologus és más természettudományban járatos szimpatizánsai?

Ezt az állitást egy gyermeteggé lett öregember mondta, avagy egy öreg ember gyerekként kezeli a hallgatóságot?

Esetleg egy Pokolból kibejáratos hazudta, hogy hol lakik?

Két dolgot viszont tudok. Azt, hogy amit Isten nem mutatott meg embernek, attól ember csak elképzelni és hazudni tud valamit.

A másik pedig amikor valaki megöregszik, elméjében zavarttá lesz, vagy értelme csökken, félre kell állnia. Ha nem teszi, minden szavát mérlegelni kell. Talán jobb tá sem figyelni olykor.

Akkot is, ha teologusgeologus. (Korban)

A kettös szellemiség

vasárnap, július 29, 2018 Posztolta Korban 20:26

Van-e egy emberben kétféle szellemiség?

Nem kis megdöbbenéssel hallottam sokak által elismert, hallgatott, bálványozott stb., ember szájából, hogy természetes, hogy vanm,,,vannak.

Akkor most pontositok, példát állitva.

A kettös szellemiség müködése pedig hasolatos ahoz, amikor a világhábotúban némelyek arra adták a fejüket, hogy kettös kémként az egymással szemben harcoló ellenfeleket tájékoztatták.

Ezzel sok esetben midkét oldalon elösegitették , hogy több veszteség, áldozat lett.

Isten Népének pedig a kettös szellemiségü emberek miatt ugyancsak sok vesztesége, sérültje van. Különösen azoktól, akik tanitanak, prédikálnak. A számtalan tévtanitás lelkeket nyit meg Isten ellenségei számára, miközben a hamis tanitások dezinformációi védtelenségbe, sebesülésekhez tereli a hiszékenyeket.

Másik tevékenységével a Sátán hatalmában lévöket adja át  a halálnak. Öket, akiknek egyetlen, Áletre vezetö lehetöségük lenne,...a megadás.

Márpedig biblikusan, karizmatikus módszerekkel a Kegyelemtöl eternyi módon távol lehet tartani a hitetleneket, és a vallásos, rajongó hivöket.

Tudnunk kell tehát, hogy bennünk a bünre való hajlam létezik, hiszen testünk, lelkünk, érzelmünk lényünk része. De a krisztusi emberben ez blokkolva, mintegy tömlöcben van.

Azonban ez nem a kettös szellemiség együttes müködése.

Ha szabad akaeatunkból mégis kinyitjuk e bezártakat, bizony csak egy szellem uralkodik mindaddig, amig nem kérjük a szabadulást, a Szent SzeLLem által Krisztus teljes uralmának, hhatalmábak teljes jelenlétét.

Amikor emberek épitenek piramis egyházakat, szinte elkerülhetetlen mégis a csalás. A kétértelmü beszéd, cselekedetek.Ez azonban azt jelzi, hogy valaki még, vagy már nem alkalmas Isten Igéjének tanitására- Szellemi állapota még, vagy már nincs a Szent Szellem irányitása alatt.

Mózes nem részeg módjára széselgett negyven évig a Nép elött. Ábrahám és a többi hit embere sem válogatott a lehetöségei közül.

Amikor pedig Illés köpönyegét osztogatják, tudni kellene, hogy az sem volt két-, vagy többszinü, - mint szavai sem.

A mai hatalom, erö átruházás hamis tanitása, alkalmazása mem más, mint Isten Nevében az emberi akarat, hatalom, utódlás müködésének kettös szellemisége. Cifra ruha az emberi hatalom ajánsékaként, hitbizományként,a szolgáknak.Alattvalóknak.

Törekedjünk inkább a fehér ruhára, mely egyszinü, tisztitható. A tiszta Igéhez, mert két úrnsk szolgálni nem lehet. Kegyeltként, alattvalóként sem.(Korban)
Mi lesz az elragadtatás után?

vasárnap, július 29, 2018 Posztolta Korban 17:25

Kezdetben.. Azt tanitották, hogy más, különb vagy másoknál.Jó volt elhibbim hiszen minden emberben ott a vágy erre.Igy lettél a keresztényeket is lenézö, az egyedül üdvözitö felekezetek tvágyadanitásanál mérgezöbb tanok követöje. Eészakadtál, megosztó lettél még a családodban is.

E különlegesnek vélt állapotodban a környezet látta, megérezhette saját börén, hogy ki vagy. Magad is gyanitani kezdted, de vágyad rabsága a tényeket elhomályositotta.

Moelött felismeréseddel szembe béztél volna, jött a bátoritás, miszerint nemcsak különb, de nagy is vagy. Nagy küldetéssel.Ezt is jó volt hallani, hiszen erre is minden e,ber vágyik...

Aztán mégsem sok történt veled, általas. Valahogy mindez nem müködött a hétköznapjaidban. Már-mát eéleseredtél, amikor jött a bátoritás, miszerint áldásokbam fürödhetsz, gyógyulhatsz. Aztán ezek bizonyságainak száma egyretkevesebb lett.

Sebaj..Újabb bátoritás.Erös vagy, szellemi hatalmat kaptálm,,üzebik. Möndanom sem kell talán, hogy e szerepjátékod csakaeea elegendö, hogy naponta csalódás érjen.

Még ez sem elég? Erötle, hatalom nélküli, megannyi földi gonddal, bajjal, betegséggel köüzdesz? Semmi bajm,,mobdják. Mindebbél van jobb lehetöség, fontosabb, boldogabb.

Lépj ki a testi, és lelki valóságból Legyenek karizmatikus megtapasztalásaid. Csodálatos evtázisok. Ha pedig onnan méhiscsak valahogy visszajönnél a valóságba, és minden marad a régiben,- erö, hatalom, áldások nélkül, és a megtapasztalások sem segitik az életedet-, hát ne bánkódjáé.

A kkor megkapod reménységül az összemberiség mindenkori, legnagyobb vágyát: Legyözheted a halált, tiéd az elragadtatás igérete.

Igaz, hogy ugyanolyan súlyos bün, mint a kárhoztatás,...dehát erre minden ember vevö, minden ember szeretné megúszni a halállal való találkozást.

E felsorolás egységes abban, hogy valamennyi az emberi félelem ellen kinál győgyszert, megoldást. Kezdetben félelmet okoz, majd arra hatástalan gyógymódot. A tévtanitások számtalan sikertelenséghez vezetnek, csalódásokhoz, meéyek növelik a félelmet.

A leirt, látható folyamat egyetlen eredménye az, hogy a félrevezetett minden valóságtól elszakad, tehetetlen, kiszolgáltatott helyzetbe kerül, miközben elérheti a tudatmódositott állapotot.

Önálló, szabad, krisztusi élete megszünik, egy elképzelt  világbs csalja a Sátán, ahol szabad prédája lesz Isten ellenségének.

Irásom cime kérdés..

Mi lesz az elragadtatásod után?

A valódi, Isten szerinti kiragasás módját, és idejét nem tudjuk.

Azt viszont igem, hogy az erröl hamisan szóló tanitás, kábitás után közeli a háttérben müködö erö valódi arca, és ez az antikrisztusi erö valóban elragadha a benne hivöket. (Korban)Házasságkötés elött

kedd, július 24, 2018 Posztolta Korban 20:00

. Egy évtized megélése  egy házasságban annyi tapasztalatot ad, melyet nemcsak lehetséges, hanem jó tanácsként, bizonyságként átadni. Különösen akkor, amikor megtapasztaltuk, hogy Isten milyen figyelemmel kiséri szabad döntéseinket, mennyire jelzi, hogy két ember házassága az Ö Akaratában van.Mindezeken túl miként tanit meg, hogy elkérjük Töle mindazt, amit Ö már elkészitett, és adni akar.

Tudjuk, hogy valamennyien mások vagyunk. Személyiségünkben, körülményeinkben,és másképpen szocializálódtunk, más kulturában  éltünk-élünk.

Mégis, talán másoknak fontos bizonyságként, tanulságként adom tovább örömteli emlékemet.

Olyanokat, melyek akkor elöidézték azt a lehetetlent is, hogy könnyeim kicsorduljanak.Évtizedek múltán, elöször, majd másodszor is...

Elérkeztünk tehát egy olyan pontig, amikor mindketten tisztában voltunk, hogy életünk szorosan, elválaszthatatlanul halad tovább.ennek a módját, formáját azonban nehéz volt kimondanunk. Tudvalevöleg több, mint három évtized a korkülönbség köztünk..Érdek, vagy parázna viszonyt mindketten és határozottan elutasitottuk  képtelenek lettünk volna  bárhogy, bármeddig is abban élni, még rejtettségben sem mások elött. De tudtuk, hogy lépni kell.Mivel elszakadni egymástól képtelenek lettünk, nem maradt más, mint Isten elé állva elfogadni az Ö Akaeatát, házasságban eggyé lennünk.

Ekkor jöttek a próbák, és harcoltam...

Isten elé álltam, és elmondtam, hogy csak akkor veszem el öt feleségemül, ha az Ö Igéje, Törvénye, Akarata beteljesedését a mi életünkben.

Három feltételt szabtam Neki..Méghozzá olyat, melynek megvalósitására semmi, vagy igencsak kevés lehetöségem,esélyem volt emberileg.

. Elsö feltételem volt, hogy önálló, saját lakásomba vihessem haza a feleségemet.

- Második az, hogy legyen gyermekünk

- Harmadik pedig az, hogy a sokkal fiatalabb feleségemnek mindig, és mindenben teéjes táesa legyek, és születendö gyermekünket legyen idöm, és minden feltétel általam, amig önállóvá nem nö fel. Férfivé..

Mindezeket akkor tettem le Isten elé, amikor szükséges volt lakást bérelnem, semmi vagyonom, pénzem, tartalékom, söt  biztos bevételem sem volt

Akkor mondtam el, hogy egy fiatal nötöl nem fogom elvenni az anyaság örömét áldását, ha azt ö vállalná is.Ekkor pedig 57.évemben gyermektelen voltam, sohasem lehettem addig apa..

A harmadik igényem pedig e kettöböl következik.

Aztán a kérések, a jelzett sorrendben beteljese4dtek.

Az elsö kérés és feltétel valóság lett

Elsö és közös otthonunk...

Amikor új korszakba lépve, a társadalmi változások miatt egyre többen laknak bérlweményekben, adósságokkal terhelt lakásokban, képtelenek elhagyni szüleiket,ma is Isten Rendjének tartom, hogy a férfinek kell az otthonról gondoskoödni.A mai viszonyok okán pedig ebben a nönek is részesnek, társnak kell lennie.A család nélkülözhetetlen feltétele a saját otthon, mely élezébe senki sem avatkozhat be, vagyis független és szabad. Ennek a megteremtése alapvetö.

Ennek a vágyával, akaeatával nem volt más lehetöségem, mint Töle kérni.Család, és mások segitségére, önmagunk erejére nem támaszkodhattunk.

Feleségem ugyan rendelkezett egy kis lakással, melyet családi örökség, és apai kiegészitéssel kapott. Odaköltözni nem lett volna jó, mert házasságunk, szándékom tisztaságát azonnal támadás érte volna. Az pedig a szolgálatunkra is kihat..

Válásom kapcsán megitéltek egy kárpótlást,ami összeghez úgyszintén nem nyúltam, várakoztam arram hogy Isten milyen célra jelöli meg  annak felhasználását.nehogy bárki abban is nyerészkeséssel vádoljon.Készen arra, higy akár visszafizetem.

Igy vártunk közös otthonunkra..

Idöközben az elhagyni kényszerült lakás levélládájából kivett leveleim, reklámok közt, a helyi újságban találtam egy hirdetést.Ebben az állt, hogy az önkormányzat talán tucatnyi lepusztult lakást kinál azoiknak, akik azt felújitják. Úgy, hogy a felújitás alatt lakbért nem kell fizetniük.

Tudván és ismerve a lakáhiányt, a sok, szegény, akár többgyermekes lakásigénylöt, bizony kevéske hittel magam is pályáztam.

Aztán néhány hét és megszólalt a telefonom.

Szigorú nöi hang kérdezte tölem:

Mikor jön a kulcsáért?

Nagyon nem értettem, hiszen se lakásom, se autóm, de még eézárható dolgom sincs...

- Milyen kulcsokért,- kérdeztem

- Hát nem kapott értesitést, hogy a Bazilika mellett lévö lakást Ön kapta?

Aztán, évtizedek óta elöször könny szökött a szemembe.

A hála, az öröm könnye,...és megöleltük egymást.

A folytatás pedig telve vidámsággal.

Hamarosan elkezdtem a bontást, épitkezést. Kevéske pénzzel, anyagok, szerszámok nélkül. Leendö feleségemmel együtt, hátizsákban vittük immáron haza a megvásárolt téglákat, gurulós bevásárló táskában a cement és csemperagasztó zsákokat. Vonszolva a város közepén, trolival, metróval. Képtelenség felsorolni a kényszer adta ötleteket, és azok gyakorlati kivitelezésénrk hasfájditóan vidom történeteit. Mindazt, amit már együtt tettünk, épitettünk.

Aztán e bizonyság, a lakás birtokbavételével egyidöben, közös akaeattal, minden kétség nélkül jelentkeztünk be az anyakönyvvezetönél, hogy házasságkötésönk szándékát bejelentve, idöpontot kaphassunk.

Lakásunk pedig egyre inkább egy lakható otthon képét mutatta. Olyannyira, hogy a házasságkötésünk napjára kész lett, bebutorozva várt kettönket,…haza.

Amikor e bizonységom közreadom, tudom, hogy egy rendkivüli esetröl szólhatok. Nem gondolom, hogy sokaknak lesz része ilyenben.

Mégis, minden házasságkötés elött ajánlom, és jónak tartom, ha a házasulandók törekednek, minden jó lehetöséget megragadnak saját otthon létesitésére. Ha tehetném, a szülöket, öket szeretöket pedig arra buzditanám, hogy annak elérésében nyújtsanak önzetlen segitséget.

Mi, és elsösorban Istentöl kértem ebben segitséget. Feltételem pedig Isten meghallgatására talált. Ez lett az egyik, legnagyobb bizonysága Istennek, hogy Ö akarja házasságunkat, és mint mindig, az Ö Akaratának beteljesedéséhez szükséges feltételeket is biztositja.

Igy teljesedett be három feltételem közül az elsö, majd a második amelyröl , bizonyságáról sokan tudnak 9-10 éve, de mindenkinek örömmel adom közre bizonyságként. (Korban)

A gyermekáldás fogadása

kedd, július 24, 2018 Posztolta Korban 16:33
A bejegyzés csak a tagok számára látható!

Az értékrend torzulása

kedd, július 24, 2018 Posztolta Korban 13:18

Amkikor az életünk telve van kondliktusokkal mindig arrül panaszkodunk, hogy nincs, elveszett, ellopták.Vesztettünk, elveszik,....hiányzik valami, vagy kell. Az értékrendek különbozösége, és folyamatos változása okozza mindezt bennünk, általunk és mások által.

Semmi más nem történt,mint a szemünk látása változott. Olyan szemüveget adtak rénk, mely világnézetünk változtatta meg.Elfogadtuk, és azóta mindent kisebbnek, kevesebbnek látunk.

Isten Rendje akkor sérül, vagy borul fel, amikor a teremtett világban, életünkben a mérhetö dolgok, hatások határértékeit bárki túllépi.Ezzel más területen, más ember életében okoz olyan hiányt, mely elégedetlenséget, gyülöletet szül. A tehetetlenség, müködés képtelensége miatt.

Isten Rendjének müködésében igy vágyaink, önzésünk kielégithetetlen, és folytonosan növekedö  állapota helyett létezik az igényeink határvonala.Az, amikor Isten által meghúzott határaink elérik a megelégedettség fokát, állapotát.Ennek gyümölcse a belsö béke, és a külsö harcok többségének megszünése.

Isten Törvénye, rendeletei, végrehajtási utasitásai a Teremtett Világban , általa adott Rend megtartéséra tanit bennünket. Ebben mindennek van mérete, mértéke, határai.A globális rendtöl minden teremtmény, valamennyi ember és egyén számára.

Mindezek megismerése, elfogadása, megélése egyenesen arányos életünk békéjének, és  boldogságának  mértékével is. Hiányuk, a Törvény és Rend elvetése  pedig törzulásokhoz, háboruságokhoz visznek (Korban)A jó és tökéletes gyülekezet

hétfő, július 23, 2018 Posztolta Korban 18:39

Tényleg az a gyülekezet a jó, és kivánt, ahol mindenki örül, mindenki áldásokban fürdik? Ahol nincs panasz, jajszó, fájdalom?

Bizony, ez nem jó, söt nem igaz.Képmutató hazugság...

 

A valódi, élö gyülekezet olyan, mint egypolyklinika. Van szülészet, sürgösségi, baleseti, belgyógyászati és minden szakági rendelés, ápőlás. Kezelés, mütét, felépülés  és gyógyulás. A szakszemélyzet pedig a gyógyultak szoégálata.

Az a gyülekezet, ahol a minden jó és tökéletes elve müködik, ahol az "érezd jól magad' a cél és kivánság, az nem más, mint a lassú halál szanatóriuma, áldottnak, megajándékozottnak kinevezett elfekvö.

Az ösztönök kielégitésének keresztény változata. Becsapással, széditéssel, önámitással, önvakitással müködö plazája. (Korban)


Önkivületem,extázisom története, tanulsága

hétfő, július 23, 2018 Posztolta Korban 16:54

Önkivületi állapot után.

Több, mint három évtizeddel ezelött történt, amikor felálltam az orgona iadjáról.Onnan, ahol ásfél évtizeden át, szinte naponta szólaltattam meg magamnak,és  másoknak szolgálva.

Lecsuktam fedelét, és végleges elhatározásom szerint egyetlen orgonát sekm szólaltattam meg.Befejeztem.

Azután, hogy korábbiakban felkinálták, hogy Rómában tovább képeztek volna.Nem lettem katolikus ezért. Azután, hogy az akkori szabad világban, nevezetesen Stuttgartban ajánlottak orgonista állást,az akkor még tizenéves fiatalnak.Nem hagytam el hazámat...

Közben alázatos csodálattal szólaltsttsm meg a hsngszerek királynöjét. Tudva annak erejét, hatását. Ismerve sok manipulativ eszközét.lehetöségét, melyekkel a hallgatókat, gyülekezetet játékszerként lehet vezetni, irányitani, megvezetni érzelmileg, Éreztem, tudtam, hogy e hangszer több, mint bármely másik. Bizony spirituális eszköz, mely spirituális kapcsolat létrehozója is lehet.

Mégis felálltam..

Történt pedig, hogy egy nyári délután szükségét éreztem, hogy magamnak játsszak. Megoldatlan kérdések, nehézségek súlya alól kibújva, azokat félretéve, belsö nyugalomra, kikapcsolásra, a külvilág kizárására vágytam.Mig mások ezernyi módon kapcsolódnak ki, nelem jó lehetöség volt a hangszerrel kibeszélni, elmondani, vagy akár elimádkozni mindazt, ami szivemben, lelkemben tornyosult.

Ezért a templom csendjében felzúgott az orgona. Különbözö szerzök vallásos tartalmú müvei által fejeztem ki, mondtam el mindazt, ami hit, megvallás, ima. Aztán saját érzésem intonáltam. Elöirások, kötöttségek nélkül, szabadon.Szabadon szárnyalva...Megszünt a tér, és az idö, a külvilág információi, hatásai is, mint távol létezö, jelentéktelen valóság lett.

Aztán megéreztem, hogy valaki gyengéden megveregette a vállamat. Aztán figyelmeztetett, hogy ennyi idön keresztül, folyamatosan müködtetett  orgona is elromolhat

Felocsudtam, és döbbentem láttam, hogy nem az esteledés, hanem a hajnal szürkületét látom. Mintegy 12-13 óra telt el, melynek nagyobb részére nem emlékezem. Elszálltam, kiszálltam magamból, nem érzékeltem azt, ami körbevesz.

Megálltam, mintegy visszatértem a realitásba. Mérlegeltem. Volt és van ismeretem sok okkult praktika szellemi müködéséröl, sokszor játéknak vélt pszichés manipulációk következményéröl. E, mintegy fél napos állapotom áttekintve megállapithattam, hogy egyik sem érhetett el. Isten elé mentem, mint egy kisfiú a szüleihez. Tiszta zenét játszottam, mivel a világi zenét eleve hulladlknak, sok esetben kártevönek tartottam.Ma is, sok keresztény változatát még inkább. Ismerve, tudva, elsö hallásra érzékelve azok általában manipulativ, rejtett szándékát.

Ezek után, mégis imádkozni kezdtem. Ahoz az Istenhez, Aki számomra nem elképzelt,  és titokzatos, hanem igenis jelenlévö, bármikor megszólitható. Öhozzá szóltam, Aki minden kérdésemre, mindig, az adott idejében, személyesen, konkrétan felelt. Méghozzá úgy, hogy bármilyen fáradt, lenyomott állapotomban, sokszor érthetetlen módon a teljes szellemi és lelki frissesség állapotába helyezett. Olyannyira, hogy mindent tisztán és tökéletesen értettem elmémmel.

Ennek értelmében a velem történt, önmagamból kilépett, extatikus állapotom sem akkor, sem majd négy évtized múltán sem tekintem pozitiv, mai nyelven karizmatikus megtapasztalásnak.Bármennyire tiszta vágyból, cselekedet által is történt.

Olyannyira, hogy mindenkit óvva intek, figyelmeztetek arra, hogy saját akaratából peóbálkozzon a fizikai, testi törvények alól mentesiteni önmagát, és érzelmeit, tudatát kikapcsolja.Ezzel bizony szellemét teszi védtelenné, kiszolgáltatottá. Bármely szellem hatása alá kerülhet, játékszerévé teheti. Különösen akkor ne tegye, ha emberi akarat, módszer alkalmazását ajánlva mindez csoportosan történik.

Határozott biztonsággal, és bizonysággal tudom, vallom, és szükséges kimondanom másoknak is:

Isten valamennyiünknek önálló, szabad akaeatot adott.Ennek köszönhetöen felelösen dönthetünk minden lépésünkben. E döntéseinkben azonban mindazoknak, akik az övéit Isten az Ö Szelleme, és a Messiás hatalma, jogosultsága által tudomására adja, megmutatja a jó és rossz közötti különbséget.Azért, hogy a jó döntések gyakorlatban is megvalósuljanak tetteink által, valamint értelmi és érzelmi helyreállás is legyen bennünk.

A Sátán pedig ennek ellenkezöjét kinálja. Törekszik arra, hogy Isten Tervét, Akaratát elrejtse az ember elöl, valamint arra, hogy azt semlegitse, vagyis  bármi eszközzel érthetetlenné tegye. Igy válik az ember tétovává, majd tétlenné. Ez pedig nemcsak nihilista, de hamis, általában karizmatikus néven jelzett önkivületi állapotig vezetö állapot. Az, amelyben már minden megvizsgálás, keitika nélkül megjelenik az emberi, felettes uralom. Bálvány pásztorok, melyek mások gyengeségét okozzák, amikor efféle karizmatikus megtapasztalásokat kinálnak, és az értelem nélküli extázist teszik kivánatossá.

Személyes tapasztalatom pedig az, hogy a hivö ember mindennapjaiban nemcsak szükséges, hanem életfontosságú folyamat zajlik szüntelen.

Elsöként testi, amikor Isten által elrendelt helyen és idöben, általa adott eszköz által szükséges hallani, vagy olvasni az Ö Szavát. Ezt követöen mindazokat szükséges megérteni, felfogni elménkkel annak személyes üzenetét. Ezeket követóen elfogadva, azokat hinni, hogy megtörténnek általunk, valamint a velünk közösségben lévökkel. Majd e három együttes müködése indit el mindezek megcselekvésére.

Szembrtünhet tehát, hogy a Sátán e folyamat négy részének valamelyikét támadja, miáltal rossz döntésekhez visz, vagy tétlenségre bénit.

Ebben egyik legveszélyesebb eszköze a tudatunk kikapcsolása, vagy a tudat módositása. E kettö pedig egyszerre van jelen az önkivületi állapotban, a karizmatikus extázisban.

E szerepjátékból, önvakitásból, az extra, szuper, a Földön hamis menyországot magának tulajdonitó ember ébredése bizony borzalmas, amint visszatér a hétköznapok realitásába. Életének csödje, tehetetlensége miatt rohan segitségért.Emberhez, hogy döntsön, tegyen helyette. Kérése szinte azonnal teljesül, hiszen aki, vagy akik ebbe a tudatlan szolgaságba juttatták csalták, vezették erre várnak.

Márpedig mindazok, akik az emberek, és Isten kapcsolatába akadályokat gördit, vagy Isten és ember kapcsolatában nélkülözhetetlen középponttá, összekötövé teszi, tudatosan, vagy akár tudattalanul az antikrisztusi  akarat, erök képviselöje.Valamennyien, akik a teljes extázis élményét vonzóvá teszik.

Számunkra fontos az elcsendesedés. Elkülönülés a világ zajától, söt szükséges értelmünket, érzelmünket háttérbe szoritanunk.Koncentrált figyelemmel csak Istenre figyelni. A felsorolt négy, szükséges pontban felsoroltak esetén is. Az Ige hallgatás, illetve olvasás gátjait, érzelmi, értelmi és körülményeit biztositami, arra felkészülve. Nem lehet az Ige megértésénel sem külsö, vagy belsö gátja. Hitünket sem ingathatja meg külsö ráhatás. Igen, magunkon kivül kell lennünk, mely feltétele Isten Szavának elfogadásának, megértésének, a hitünknek, és tevöleges, hivö életünknek.Azonban ez nem teljes kilépés a testünkböl, lelkünkböl, melyek nélkül az ember szelleme földi életünk alatt nem müködhetne.

A test, lélek, szellemünk szoros kapcsolatát, együttmüködését csak halálos szándék bonthatja meg, mivel Isten a teljes lényümk egységét, Akaratában harmonikus együttmüködését rendelte el.

Saját életem fentebb  ismertetett extázisáról, tudattalan állapotáról emlékezve, Istennek adok hálát.

Nem kerestem, nem kapcsolódtam okkult  erökhöz. Csak eltévedtem. Nehéz, talán fájdalmas állapotomban megpihenni, kicsit kikapcsolni akartam. A hangszer lett érzéseim kifejezésének eszköze, menedékem, talán búvóhelyem.

Azzal, hogy 'elszálltam', Isten szólhatott, figyelmeztetett kisérthetöségemre, arra, hogy bizony hajlamos vagyok elmenekülni egy elképzelt világba.Oda, ahol minden szép, megoldott, minden bajtól, problémától, felelösségtöl mentes.

Nem engedte, hogy tehetségem által valamiféle különc, elvont érzelmü és értelmü müvész legyek. Ugyanakkor megvédett attól is, hogy dicsöséget, sikereket hajhászó élet forgatagába, áramlataiba lépjek.

Igy jelezte, igy értettem meg, és igy fogadtam el hitben azt, ami életem tevöleges, szolgáló Útja lett.

Öt ismerve, már azon a napon  értelmemmel is tudtam, hogy ez az állapot nem Isten szerinti, de mégis Isten Akaratában, védelmében ment végbe.

E sorokkal, bizonysággal szeretném elérni, hogy minél kevesebben szédüljenek meg az oly egyszerünek, kellemesnek, különlegesség iránt vonzódóknak kivánatos extázis vágyától, megélésétöl. Halálos veszélyétöl.

(Korban)