Címkefelhő
Feedek
Megosztás

A félelelem határai

péntek, május 18, 2018 Posztolta Korban 17:16

" A félelem kiváló eszköz abban, hogy rendkivüli nehézségek, kihivások idején megerősödjünk. Embert próbáló, és embert formáló erő.Sok élethelyzetben segit, késztet, ösztönöz, hogy azok fölé kerekedjünk.Hatása serkenti gondolkodásunkat, és tetteinket egyaránt, mégsem megoldás és segitség mindenben. A test és lélek határvonalán túl a szellemire már nem hat ki.

Kimondottan hiábavaló a szülő nő, az Istenhez megtérő ember, és a földi életét befjező ember utolsó óráiban. Mindenben káros és erőtlenséget előidéző akkor, amikor a hitetlenség miatt az élet és a halál feletti Úr Akaratát elfogadni nem akarjuk.A félelemtől való szabadság bizonysága az új dolgok kezdete, és az örök dolgokban való beilleszkedés. " (Korban)

Bálvánnyá tett tanitók

péntek, május 18, 2018 Posztolta Korban 11:42

A bálványimádás két ,súlyos formáját ismerem: Amikor valaki mások gondolatait, tanitásait használja, és nincs önálló gondolata se, valamint azt, amikor valaki más gondolatait, tanitását megvizsgálni sem akarja.."(Korban)

Vallási network

kedd, május 15, 2018 Posztolta Korban 16:25

A hálózatok épitésének, majd növekedésének, - mint minden szervezésnek- vannak törvényszerüségei.Másképpen fogalmazva ,látható, kiszámitható következményei vannak.

Aki hálózat épitésébe kezd,számolnia kell elsöként azzal, hogy olyan folyamatot indit el, mely nem megállitható .Ráadásul a tevékenységet nem lehet bármiféle , egyetlen vonalon, úton véghezvinni, hiszen a network nem láncolat, hanem egyszerre, sokirányú terjeszkedés, növekedés, tágulási folyamat.

Ennek köszönhetöen, csak idö kérdése, hogy egy másik, növekedö hálózattal és mikor fog találkozni.A nagyság, hatékonyság különbözö mértéke miatt elkerülhetetlen más hálózattal való érintkezés, mely miatt kezdetben ütközések tapasztalhatók. Amennyiben a méret és hatékonyság nem teszi lehetövé valamelyik fél blokkolását, egymással párbeszéd alakul ki. Mivel egyik fél számára sem lenne hasznos az egymás elleni harc , ezért kompromisszumos döntések, változtatások lehetöségeit vitatják meg. E folyamat  és érdekegyeztetés kezdetben együttmüködést kényszerit ki, melyben a nagyobb, erösebb hálózattal biró hálózat a  saját tervét, szándékát helyezik elöre, a másik féllel szemben kezdetben toleranciát gyakorol az erösebb.

Fentiek miatt , unioban megerösödve már együtt folytatják növekedésüket. Meghagyva egymás hatékonyságát, hiszen a cél immáron közös, és mindezen túl önmaguk eredeti érdekeit nem feladva segitik a partner terveinek is a megvalósulását.Szigorúan betartva, hogy a másik fél ne legyen annyira erös, hogy a szövetséget megbontva, önmagába olvassza a másik, piacot hóditani szándékozó felet.

Az együttmüködés és a megnövekedett közös erö., és lehetöségek kibövülése a térhóditás gyorsulását, olykor eröszakössá váló törekvését okozza. Nem csoda, hogy az érdekeik határain belül létezö kisebb hálózatok ellehetetlenitése, majd szétverése egyre gyakoribb.

Ugyanakkor a felügyelni birt területeken túl növekedö hálózatok elött határokat, eléjük akadályokat épit.

Természetesen a hatalmas méretüvé lett multi hálózatok ugyanezt a folyamatot épitik, kezelik. Ezt azonban nagypolitikának nevezzük. Tévesen, mert valójában az üzleti, kereskedelmi eszközeikat használó multik unioinak változó világáról beszélhetünk. Arról, amikor saját érdekeiket előtérbe helyezve bármely szövetségüket bontják, majd mással újabbat kötnek. A cél vitathatatlanul egyetlen. Mégpedig az, hogy a teljes hatalom és uralom egyre koncentráltabb legyen, majd végsö soron egyetlen uralom,erö gyakorolja.

Valamennyi hálózat ebben azonos.Mégis beszélnünk kell a vallási hálózatokról. A globalizációt támogató, azzal szövetséget kötö fajtáiról. Téritö és missziós tevékenységet végzö nagy hálózatokról és a vallási hálózatok tagjairól is.

Különösen akkor, amikor azok legkisebb részeiben is nyomon követhetö a hálózat épitése, hálózatok összekapcsolódása.

Történelmi tények sora bizonyitja, hogy minden hatalom csak vallási, ideologiai segitséggel, összefonódással, szövetséggel, és mindenkori együttmüködéssel ért el sikereket, gyarmatositott, tett szolgává embereket.

A vallások és egyházak a hatalom nélkül csak kevés lelket tudhattak maguknak, mig a hatalom legitimitását csak vallási értékek általánossá, vagy kötelezö tételével alapithatták, és szilárdithatták meg.

Ezek után térjünk át a kisebb-nagyobb egyházak, felekezetek vizsgálatára.

Mindazok, melyek hierarchikus felépitményüek, eleve törekednek minél nagyobb területen, minél több lelket megnyerni. Önmaguknak Majd az újonnan megnyerteket azonnal mások eléérésére inditanak. A hitetlen emberek felé történö misszionálás erötlensége miatt,- hiszen a világ networkjei eröteljesebbek a testi és lelki vágyak kielégitésében-, a megcélzott  közeg és irány az élettelen, kiüresedett, formálisan vallásos közeg. Abban pedig a még élö, újat akaró, változást váró és remélö emberek. Ök, akik kisebb felekezetekben, közösségben, vagy akár egyéni életet élö hivök. Nagyságuk, és más, világi szándékok swegitsége által ezeket ellehetetlenitik, müködésüket törvényekkel, rendeletekkel korlátozzák.

Szemmel látható, hogy a vallási network,- ökumené,uniió, alliansz, gyülekezeti hálózatok-, létrejötte elsösorban a világi, hatalmi hálózat érdekeit szolgálja. Azt a szimbiózist, amely vallási jelzöjével valójában e világ globalizációjában egyre inkább növekvö, valójában antikrisztusi hatalom, uralom. Jelenleg többszereplös viadal, amely térhóditása a legkisebb vallási közösséget is bekebelezni akarja.

Ennek rendezödését láthatjuk, tapasztalhatjuk világszerte, és környezetünkben. (Korban)


Jellemformáló hely

vasárnap, május 13, 2018 Posztolta Korban 19:24

Az önmagunk megismerése, jellemünk kiábrázolódásának mivolta mindig a nagy események, nagy dolgok végzésekor lehetséges. Például az illemhelyen. Akkor, amikor felsóhajt valaki: ' miért pont nálam', 'miért mindig én?'... Vagyis elfogyott a papir. Súlyos, felelös döntés után egy új tekercs helyére helyeztetik, vagy bontottan csak úgy mellé...Aztán van, aki naponta betekint , többször is, jártában-keltében, hogy van-e elég a tartójában...

Bizony, ebben az intim helyzetben csak magunk elött válik tisztán láthatóvá az, hogy mennyire vagyunk önzök, mennyire vagyunk alattvalók önkéntesen. Pedig az arany középút a megoldás...Neked, önmagad kell megoldanod mindazt, amire szorult helyzetedben szükséges. De gondolnoöd kell másokra is, hogy ne kerüljenek mások is a te mulasztásod miatt váratlan helyzetbe. Igy , ha átgondolod önmagad reakcióit, akár jellemformáló is lehet e magányos hely, ahol csak magaddal találkozol(Korban)

Világra hoztad

vasárnap, május 13, 2018 Posztolta Korban 15:08

Életet adott egy újsülöttnek.., sok gyereknek. Mondják. Méghozzá nem jól. Életet ember nem adhat, legfeljebb elvehet mástól, élötöl.

Igy mondjuk inkább: világra hozta gyermekét, gyermekeit. Világra, nem életre, hanem halálra, hiszen e Földön minden múlandó...

Világra,,, dehát tudja e a szülö, hogy mire, és igy mire kell felkésziteni gyermekét?

Védi, óvja, tanitja öt arra, hogy a mulandóság egy beteljesedett földi élet után mégis Élet legyen?...Múlandóban az Örök ... (Korban)

 

Meddig élünk

kedd, május 8, 2018 Posztolta Korban 16:31

Meddig..? Mostanában valamiért többször hallom a kérdést: Vajon meddig élek? Félelem a haláltól, kiürült életek , és mint mindig, elhagyatottság, magány.Értelmetlennek tünö, elmúlt élet, csalódás, sikertelenség.

Meddig élsz?

Hát megmondom:

Addig, amig önzetlenül tudsz szeretni valakit, bárkit. Addig, amig minden érdek, elvárás nélkül tudsz adni valamit valakinek, másoknak...

Gazdag vagy. Éveid számát tekintve sok dolgot kaptál. Osszad, osszad mindazt, amit megtanulhattál áldó szeretettel tovább, mindazt, ami örömköd, boldogságod forrása volt. Féltö szeretettel osszad tanácsaid, szolj, beszélj, irj, ölelj.

...és  kérj Istentöl idöt, lehetöséget, hogy kiönthessed, onthassad sokáig másoknak.

Meddig?

Utolsó percedig, és legutolsó lehelletedig,hiszen nem kell halálunk elött meghalni. Gazdagként szegény módon. (Korban)

Minta- mint Ö

kedd, május 8, 2018 Posztolta Korban 13:45

Tudnunk kell, hogy a gyermek általában azt teszi, amit lát, és kevésbé azt, amit mondanak neki.Ráadásul már kiskamaszként a látottakat még jobban, még erösebben valósitja meg. A rosszat is igy tanulja. A feltétlen hit és bizalom egyre kevesebb, majd a tapasztalatok megingatják a bizalmat, és a fejlödés, ifjú, majd felnötti szakaszában az ember kiértékel, választ, dönt, hiszen gondolkodik. De mégis a szülö marad felelös azért, hogy hitet adott át jó bizonysággal, vagy hitetlen hitetést, melynek kárát gyermeke csak késöbb, de megszenvedi.

Tanitsd tehát gyermeked mindarra, amit  magad megtapasztaltál, okokra és következményekre. Tanitsd, oktasd, mert a hallgatás az ö fejlödését gátolja, mások hitetésének elfogadására készteti.

Lelki, szellemi gyermekeinkat, minden  kiskorúságban tartott hivö életét is igy védheted, épitheted. (Korban)


Multi-kereszténység

hétfő, március 26, 2018 Posztolta Korban 14:30

Kérdéses elöttem, hogy keresztény multikulturális (lánykori nevükön: nemzetközi mozgalom) részeseiként, akik keresztény multikulturális módon és eszközökkel ( népiesen:dicsöitéssel, zenével , külsöségekkel, módszerekkel stb.,) müködnek, vajon miért védik, és hangsúlyozzák a populáris, a nemzeti védelmét? Annak védelmét, melynek háttérbe szorulása éppen miattuk, általuk jelentösen héttérbe szorult....

Lehetséges, hogy mindez nem más, mint két fogalom társitása? A multi... és a nacionalista... összevonása, és annak kiszolgálása, vagyis multinacionális a lényegét tekintve?

Más lehetöségként feltételezve: privatizálunk mindeneket, hogy a majdani csödök sokasága után nagy hirtelenségekkel egy multi mindeneket egyesitsen, és prosperálóvá tegye?

Multinacionális multikereszténység épül talán? (Korban)

Az egynemüek házasságáról....Gondolkodni képes hivöknek...

hétfő, március 26, 2018 Posztolta Korban 11:59

Ma a félelem hamarosan eléri az örjöngés küszöbét.A félelmet pedig céltudatosan gerjesztik, akik azt tudatosan, mintegy villanypásztorként használják.Ök, akik fennhatóságukat egyfajta menedékházként kinálják....

A ma rettentései egyre hangosabbak, amikor az egynemüek házasságáról zengedeznek.

Valamennyien ismerjük Isten Rendjét és polgári törvényeket a házasság és párkapcsolat tárgyában.Annak, immáron különböző változatait is.A kérdés csupán az, hogy e törvények betartását lehet-e kikényszeriteni?Bármely formája egyetlenként kötelezövé tehetö-e?

Swmmiképpen....

A Felvilágosodástól kezdödö, a szexuális forradalom minden gátat elsöprő kezdetétöl a keritések, korlátok csak névlegesek, a törvénytelenség okozta szabadosság káoszában maga a rend nélküliség a törvény. Korunk ifjuságának talán harmada hisz Istenben, és e harmad nagyobb része csupán vallásos.Életüknek bizonyos részei nüködnek erkölcsös, etikus módon.A többi, és nagyobb területén a testi és lelki vágyai uralkodnak.E helyzetben és állapotban bizony keveseket érdekel bármiféle riogatás,hiszen szinte általánosan érdektelen egyik ember a másik irányába.

Ilyen helyzetben értelmetlen , másoknak pedig érdekük az egynemüek házassága ellen harcolni.Szekularizált népesség irányába keresztény erkölcsöt kötelezövé tenni már késö.

Mi tehát a teendö, hiszen mégis felelösek vagyunk a jövöért?

Erre több lehetöségünk adott, és felelös kötelességünk.

1./ Saját életünk helyreállitása. Különösen abban, hogy a házasság valóban házasság legyen. Mert lehet egyazon érdek, kivánság miatt egynemü két más nemü ember szövetsége is. Eredményét, gyümölcseit tekintve szinte semmi különbség a másfajta egynemüek életközöséségétöl.Az emancipáció,vagy a cél nélküli élettársi viszony  sok azonos tulajdonsággal bir az egynemüek viszonyával.

2./ Amig szükséges, Te magad tanitsad, neveljed a gyermekeidet. Elé élve az anyát, az apát, a férfit, a nöt, és a családot, annak müködését.Korunk szörnyüsége, hogy a gyermekek szinte oda vannak lökve annak az eröknek, melyek a saját céljukra, terveik megvalósulására idomitják öket.

Az elsö éveik, a szülöi példák  nemcsak mély nyomokat hagynak a gyermekekben, hanem védetté is teszik öket akár a homoszexualitás kisértésétöl is. Örökölni pedig biztos nem fogják...

3./ Van jogod, lehetőséged, és ha van, megvédheted jogaid abban, hogy bárki az elhagyott, örökbe vett gyermeket adoptálja, gyámkodjon felette. Tenned kell, hogy ne legyenek ilyen gyerekek, és ha mégis , kizárólag olyan családba kerülhessenek, ahol az apa, anya és család együttes képe rendezett.Ez bizony keresztény felelösség.Ugyanakkor biztositéka annak, hogy a homoszexualitás az örökbefogadott gyerekek által nem lesz követendö példa.

4./ Minden közösséget szükséges megszakitani azokkal, akik  báemiféle módon károsak lehetnek meglévö, vagy egy jövöbeli társas kapcsolatra. Ez az érzelmi, értelmi befolyásolás megakadályozása, de mégsem minden kapcsolat megszüntetése

5./ Valamennyi homoszexuális egyedet kezdetben betegnek kell minösitenünk. Olyanoknak, akik nagy része gyógyitható.Bármennyire kellemetlen, kényelmetlen, ez pontosan azok feladata, akik lelkekkel foglakoznak.


Mi tehát a feladatunk a homoszexuális párok láttán?

A magunk életének pozitiv bizonyságán kivül van némi lehetöség szolgálatunkkal őket elvinni a gyógyulásig...

Lehet, hogy botrányos viszont amit mondok:

Legyen legális az egynemüek házassága.

Igy legalább nem élnek elbújva, rejtett paráznaságban, nem károsak gyermekeikre, ellenkezö nemü volt élettársukra....El lehet és el kell válni tölük, ha ez kiderül.

Ha pedig minden gyermeket elkülönitünk, védünk tölük, hatásuktól, bizony a biológia rendje szerint ki fognak halni., mivel utod nemzésére, vagy kihordására egynemüek képtelenek. El kell venni tölük a gyerekeiket, ha képesek voltak valamikor utód létrehozására.Mert aki nemet vált és vele egynemüvel akar élni, attól az elözöekben született gyermekét kizárólag a heterogén másik fél nevelheti tovább.

A mesterséges megtermékenyités is csak férj és feleség közös döntése, felelösségvállalása esetén lehessen kivételes lehetöség család létrejöttéhez.

Minden félelem, ijesztgetés, veszély emlegetése helyett nekünk más a feladatunk. Nem kifelé mutogatni, hiszen ami szellemiség felszabadult, már nem lehet bezárni, megfogni, de megsemmisiteni sem. Egyedüli lehetöségünk a kifelé mutogatás helyett önmagunk életét Isten Rendjében, bizonyságaként megélni. Családban, házasságban, gyermekeink elött, és mindenki elött, hogy követhesék, tanulhassák mindazt, amit Isten áldásként rendelt minden embernek.(Korban)
 A keresztények megosztásáról

csütörtök, március 22, 2018 Posztolta Korban 06:58

 

Csak az bontható, ami bontható kötéssel tartozik egymáshoz...Krisztus Teste nem olyan...De a rosszban ott a jó is..Igy látható kiben minemű lélek/szellem lakozik...Amikor a mindenkori hatalom viaskodik másikkal, hamar és személyesen riasztja csatlósait....Olykor. megelözöen csak , elkötelezi, jutalmazza.pénzeli, kitünteti,...de azt ilyenkor vissza kell fizetni, ellenszolgáltatás várnak lelkekkel....Más pedig az igért jutalmakra áhítozik...Ebben a legszomorúbb, hogy éppen az életekért, lelkekért felelős emberek buknak el..De bukásukig a legmélyebb rétegekig hat el a szavuk...Lelkeket nyernek embereknek és szándékaik legitimálásához...(Korban)